Jak się nie dać myśliwym – europoseł Łukasz Kohut podpowiada samorządom i apeluje

Jak się nie dać myśliwym – europoseł Łukasz Kohut podpowiada samorządom i apeluje

5 lutego 2020 Wyłączono przez redakcja

Jak się nie dać myśliwym – europoseł Łukasz Kohut podpowiada samorządom i apeluje. Niedawna nowelizacja prawa łowieckiego, wprowadzona ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – zwaną potocznie „Lex Ardanowski” lub specustawą ASF, zobowiązuje marszałków województw w całym kraju do wytyczenia nowych obwodów łowieckich.

W wielu miastach i gminach obwody łowieckie mogą przebiegać przez strefy zielone, takie jak parki czy lasy, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich mieszkańców. Mogą również obejmować tereny, na których zlokalizowane są gospodarstwa rolne i agroturystyczne, co naraża te gospodarstwa na znaczne straty ekonomiczne. Dodatkowo, prowadzony na masową skalę bestialski odstrzał bezbronnych zwierząt może nieść za sobą znaczący spadek lub nawet wytrzebienie ich populacji, czego skutkiem byłoby zachwianie równowagi ekologicznej w regionie.

Co mają zrobić samorządy, którzy nie chcą się zgodzić na takie konsekwencje specustawy? Europoseł ze Śląska, Łukasz Kohut, podpowiada, że są możliwości, bo – jak przypomina, wskutek nowelizacji prawa łowieckiego stworzona została możliwość wyłączenia danego obszaru z łowieckiego obwodu. W ten sprawie właśnie, w nadchodzących dniach, Łukasz Kohut zamierza wysłać prawie 170 pism do wszystkich prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin woj. śląskiego z prośbą o złożenie przez nich wniosku do Marszałka Województwa Śląskiego o wyłączenie obszaru danej gminy/miasta z nowo ustalanych obwodów łowieckich. Łukasz Kohut oferuje w tej sprawie również pomoc swojego biura – prawną i merytoryczną.

Inga Rudecka

Accredited Parliamentary Assistant to Ł. Kohut, MEP

Doradczyni Parlamentarna Posła Ł. Kohuta

› Rue Wiertz 60 ASP 14G205 /’+32(0)22847486

* ingakatarzyna.rudecka@europarl.europa.eu

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest