Hydrozagadka! Kto płaci za awarię? – mieszkańcy! Nie CHŚPWiK!

Hydrozagadka! Kto płaci za awarię? – mieszkańcy! Nie CHŚPWiK!

6 marca 2020 Wyłączono przez redakcja

Od wczorajszych późnych godzin wieczornych przy budynku Bożogrobców 1,  rzekomo likwidowano awarię wycieku wody! Który trwa od wczoraj od ok 20:30 do dnia dzisiejszego do późnych godzin popołudniowych, pomimo zgłoszeń mieszkańców i naszej redakcji ostatnie zgłoszenie o godz.14:43 6 marca 2020 woda daje się leje! Pogotowia wodociągowego NIE MA! Za nieudolność i monopolu CHŚPWiK płacimy wszyscy. I tak WODA się LEJE już 20 godzin! Ile to m3?

„Dana woda podlegająca ciśnieniu napotykając na otwór czyli szczelinę wypływa. Prawa fizyki Pan nie zmienisz nie bądź Pan głąb” (kabaret Dudek), ale mieszkańcom Chorzowa Starego niekoniecznie jest do śmiechu!

Przecież to oczywisty fakt i nikogo już nie dziwi, że płacimy słono za wodę przez awarie i nieszczelność wodociągów CHŚPWiK. Samorządy szukają sposobu, by mieszkaniec mniej płacił za wodę. Możemy mniej płacić za wodę oraz za odprowadzanie ścieków. Jednym ze sposobów na to jest ograniczenie strat powstających w wodociągach oraz zatrudnianie samorządowców w spółce CHŚPWiK i jej zarządzie czy radzie nadzorczej. Niesprawność systemów wodociągowych sprawia, że dość duży procentowy ubytek wody nie trafia do odbiorcy. Tymczasem ceny wody wciąż idą w górę i musimy płacić za nią coraz więcej. Regulując rachunki, często nie mamy świadomości, że płacimy także za wodę, która nigdy nie trafiła do naszych mieszkań czy domów, ani nie wypłynęła również z naszych domów w postaci odpływu! Zapis na stronie CHŚWiK informuje: „Awarie wodociągowe i kanalizacyjne występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać administratorowi (administracja, spółdzielnia, osoba prywatna), do którego należy budynek wraz z mediami”

Natomiast NIKT nie podaje kto płaci za nieudolne działania chorzowskiego pogotowia wodociągowego! 

 

 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zajmują pozycję monopolistów naturalnych na obszarze objętym zasięgiem sieci, którym z reguły jest obszar miasta i/lub gminy. Ich odizolowanie od potencjalnych konkurentów powoduje możność narzucania swoim odbiorcom warunków umów. Ułatwia to fakt, iż umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawierane są w trybie adhezyjnym, w oparciu o wzorzec przygotowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W praktyce najczęściej dochodzi właśnie do naruszenia art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2000 r. nr 122, poz. 1319), tj. zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku poprzez narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest