Dzień Konserwatora Zabytków

Dzień Konserwatora Zabytków

11 sierpnia 2020 Wyłączono przez redakcja

Dzień Konserwatora Zabytków przypada na 11 sierpnia. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Konserwatora Zabytków. Przedstawiciel tego zawodu ma zajmować się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją oraz zabezpieczaniem zabytków oraz zabytkowych przedmiotów.

Niestety w Chorzowie wiele zabytków nie tylko traci swój splendor, jednak jest pozostawione na pastwę losu. Chcielibyśmy życzyć zarówno naszym lokalnym jak i wojewódzkim konserwatorom szczególnych możliwości w staraniach się o zatrzymanie tych historycznych obiektów dla nas wszystkich.

Przypomnijmy, że konserwatorami zabytków są także osoby, które zajmują się sprawowaniem funkcji w administracji publicznej ochroną zabytków. Zazwyczaj tym mianem określano pracowników Służby Ochrony Zabytków (aktualnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków). Do końca lat 90. XX wieku, wyróżniano konserwatorów zabytków archeologicznych (KZA), inaczej pracowników służb konserwatorskich, odpowiedzialnych za ochronę zabytków archeologicznych. Obecnie w Polsce pracuje 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków. Osoba na tym stanowisku kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wypełniając obowiązki z zakresu ochrony dóbr kultury, które wynikają z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pozostałych ustaw obejmujących kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Z okazji Dnia Konserwatora z serca życzymy konserwatorowi miejskiemu i mieszkańcom Chorzowa, aby nikt juz nigdy nie zaniedbywał chorzowskich zabytków, a tereny na których stały lub stoją nasz miejskie zabytki nie służyły na budowy apartamentowców, lub kolejnych marketów. uczymy wytrwałości, apolityczności i dbania nie tylko o nasze wspólne dobra narodowe, lecz również naszą piękną lokalna historię. Życzymy Wam wielkich możliwości, dostępności do wszelkich funduszy, aby te dobra i historię chronić przed agresywnym biznesem i zapomnieniem. Żeby plany renowacji i odbudowy naszych zabytków zawsze kończyły się sukcesem.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, która jest wręczana zasłużonym osobom w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Życzymy również aby Chorzów i jego konserwator otrzymywał co roku odznakę na opiekę nad naszymi zabytkami.

Odznaczenie dwustopniowe (złota i srebrne) zostało ustanowione w 1962 roku, na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku, o ochronie zabytków i muzeów. Zgodnie z rozporządzeniem z 2001 roku odznaka przyznawana jest za szczególne działanie w zakresie:

  • utrzymywania dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami
  • projektowania i wykonywaniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury
  • prowadzenia prac archeologicznych i wykopaliskowych
  • dokumentowania dóbr kultury i prowadzenia badań naukowych związanych z ich konserwacją
  • przeciwdziałania zagrożeniom dóbr kultury
  • popularyzacji zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

żróda: internet, bimkal, fot. peter81.folg.pl, slaskie.travel,

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest