Komunikat spółki CEZ Chorzów S.A. z dn. 17 września 2020r.

Komunikat spółki CEZ Chorzów S.A. z dn. 17 września 2020r.

18 września 2020 Wyłączono przez redakcja

Spółka CEZ Chorzów S.A. pragnie poinformować, iż zadeklarowane na 15 września br. wywożenie zapasów złożonej luzem biomasy z miejsc magazynowania zlokalizowanych na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) zostało w pełni wykonane.

W ramach zrealizowanych działań wywieziony został cały zapas biomasy magazynowanej luzem w formie peletu z łuski słonecznika.

Zgodnie z deklaracją złożoną w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa, Spółka zrealizowała w terminie pierwszy etap planu działań mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania zapachowego ww. paliwa biomasowego, magazynowanego dotychczas luzem w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej. Spółka pragnie także poinformować, że dnia 16 września br. z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa odbyła się wizja lokalna w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej. Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 15 września br. roku usunięto około 44% biomasy magazynowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Proces usuwania biomasy magazynowanej luzem w tej lokalizacji jest drugim etapem przyjętego planu, a jego zakończenie nastąpi w terminie do 15 października br. W ostatnim etapie, którego zakończenie zaplanowane jest na dzień 31 października br., CEZ Chorzów usunie pozostałe zapasy biomasy z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej), tj. biomasę magazynowaną w opakowaniach typu „big bag” lub magazynową w betonowych boksach. Spółka pragnie ponownie przypomnieć, że podjęte wyżej opisane działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych poza terenem instalacji elektrociepłowni

CEZ Chorzów.

Sebastian Włodarski

Rzecznik Prasowy

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest