Porozumienie Śląskich organizacji i Polityków „Ślonsko Sztama”

Porozumienie Śląskich organizacji i Polityków „Ślonsko Sztama”

12 stycznia 2021 Wyłączono przez redakcja

My niżej podpisane i podpisani, działając w imieniu organizacji, które reprezentujemy bądź w imieniu własnym, zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.
W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne, działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.

Zobowiązujemy się również do partnerskiej współpracy przy realizacji powyższych celów tak wspólnie w obrębie tej akcji, jak i indywidualnie. 


My niżyj podpisane a podpisani, we mianie ôrganizacyjōw, kere nas posłały, abo we mianie nas samych, ôbiecujymy robić spōlnie przi prōmocyji możebności ôpedzynio sie za ślōnskim poczuciym a ślōnskim jynzykym we Nacyjowym Spisie Wszecôbecnym Ludzi a Kwatyrōw, rychtowanym we Polsce ôd 1 kwiytnia do 30 czyrwnia 2021 roku.

We rōmach naszego ugodanio bydymy rychtować tak spōlne, jak i ôsobne akcyje, kere prōmować bydōm możebność ôpedzynio sie we formularach spisowych za ślōnskōm nacyjowościōm a ślōnskim jynzykym. Pokludzymy akcyje, kere bydōm pokazować prawidła udziału we Spisie. Dlo fachowego sparcio technicznego a praktycznego, przidymy ku ludziōm, kerzi chcōm sie spisać we Spisie, a niy majōm takij możebności – ludzie starsi, ze niymocōm, a tyż ci ôdcofnyci cyfrowo. Bydymy tyż wachować, coby Spis kludzōny bōł noleżnie. 

Ôbiecujymy tyż po przocielsku robić spōlnie przi ôpisanych sam cylach, tak do kupy we rōmach tej akcyje, jak tyż i kożdy przed sia.

Cołko nasza robota a akcyje ôpisane bydōm na strōnie slonzoki.pl 


Wszystkie nasze działania i akcje opisane będą na stronie slonzoki.pl 

 • (-) Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut 
 • (-) Senator RP Marek Plura
 • (-) Posłanka na Sejm RP Monika Rosa
 • (-) Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec

Partie:

 • (-) Śląska Partia Regionalna
 • (-) Ślonzoki Razem

Stowarzyszenia, organizacje, blogerzy i inni:

 • (-) Belekaj.eu
 • (-) Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich
 • (-) FEST
 • (-) Nasz Wspólny Śląski Dom
 • (-) Pro Loquella Silesiana
 • (-) Przymierze Śląskie
 • (-) Ruch Autonomii Śląska
 • (-) Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum
 • (-) Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
 • (-) Stowarzyszenie Otwarty Śląsk
 • (-) Śląskie Perły
 • (-) Ślonsko Ferajna
 • (-) Tuudi.net
 • (-) Uotwarty Ślonsk
 • (-) Wachtyrz
 • (-) World Silesian Congress
 • (-) Związek Aktywistów Śląskich

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest