Sejm uchwalił ustawę dot. wsparcia zakupu dekodera do odbioru telewizji

Sejm uchwalił ustawę dot. wsparcia zakupu dekodera do odbioru telewizji

10 lutego 2022 Wyłączono przez redakcja

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv.

Chodzi o ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej.

Za przyjęciem ustawy, która ustanawia świadczenie na zakup dekodera tv w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania posłowie przyjęli dwie poprawki do ustawy zgłoszone przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jedna z nich doprecyzowuje zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Inna uszczegóławia przepisy dotyczących karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Obie te zmiany pozytywnie zaopiniowała wcześniej sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na wtorkowym posiedzeniu. Pozostałe osiem poprawek, które odrzucili podczas głosowania posłowie nie uzyskało poparcia komisji.

Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap – od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap – od 27 czerwca 2022 r. – województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest