Wyższa Szkoła Bankowa została uniwersytetem

Wyższa Szkoła Bankowa została uniwersytetem

4 kwietnia 2023 Wyłączono przez redakcja

Od 3 kwietnia 2023 Wyższa Szkoła Bankowa to Uniwersytet WSB Merito. Zmiana kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet oraz wprowadzenie nowej nazwy – Merito – to kolejny ważny krok w rozwoju uczelni, która od 25 lat jest obecna na Śląsku.

Copyright (c) 2022 Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net All rights reserved.

 Zmiana nazwy i kategorii – ze szkoły wyższej na uniwersytet – nastąpiła w wyniku spełnienia warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzięki zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie wyrazu “uniwersytet”. To kolejny krok milowy w rozwoju uczelni, który potwierdza szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Drogę do uniwersytetu otworzyły uczelni wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddawała się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest teraz Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Stawiamy na nieustający rozwój. Zmiana zarówno kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet, jak i nazwy to ogromne wyzwanie. Ale takie wyzwanie, które niesie wielką radość i dumę. Uniwersytet to dla całej naszej społeczności akademickiej potwierdzenie jakości codziennej pracy i przypieczętowanie tego, że obrana przez nas od początku filozofia działania ma sens. To nas utwierdza w przekonaniu, że można w nowoczesny sposób, z pasją i radością, tworzyć uczelnię niepubliczną, odnosić sukcesy i stale rozwijać się w oparciu o solidne, mocne fundamenty i przyświecające nam wartości: praktyczność i przyjazność. A naszym drogowskazem na tej drodze będzie nowa nazwa – Merito – podkreśla dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, rektor uniwersytetu.

Nowa nazwa nawiązuje do słowa meritum, które oznacza sedno, istotę sprawy, kojarzy się ze skutecznym działaniem, co od zawsze charakteryzowało uczelnię. Jednocześnie pozwala lepiej wyrazić szeroki zakres działalności i ofertę kierunków, a te już dawno wyszły poza obszar bankowości, z którym mocno kojarzyła się do tej pory nazwa Wyższa Szkoła Bankowa.

Widoczność uczelni na mapie naszego regionu budowaliśmy od 1998 roku. Nie rezygnujemy z rozpoznawalnego skrótu WSB, a nowa nazwa pozwoli nam jeszcze lepiej komunikować potencjał tkwiący w szerokiej ofercie kierunków – mówi dr Krzysztof Koj, dziekan. – Praktyczność kształcenia oraz przyjazność organizacji studiów zawsze były w centrum naszej uwagi i pod tym względem nic się nie zmienia. Student i jego potrzeby nadal są dla nas najważniejsze. Cały czas będziemy też ściśle współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, teraz jako uniwersytet przedsiębiorczy, czyli taki, który stawia na współpracę z otoczeniem, interdyscyplinarność oraz kształcenie oparte o przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności – dodaje.

(c) Copyright by Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net / 2023 / All rights reserved !
www.EDYTOR.net
phone: +48513009944
e-mail: agencja@edytor.net

Obecnie w ofercie chorzowskiego wydziału znajduje się 19 kierunków studiów I stopnia, w tym m.in. zarządzanie, marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo narodowe czy informatyka. Ponadto uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia, a także 11 kierunków studiów uzupełniających magisterskich, prawie 160 kierunków studiów podyplomowych oraz studia MBA. Oferta obejmuje również kierunki anglojęzyczne, takie jak marketing and sales, management czy logistics. Obecnie chorzowski wydział kształci blisko 9 tys. osób.

Wyższa Szkoła Bankowa, od teraz funkcjonująca jako Uniwersytet WSB Merito, od lat jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce, co potwierdza publikowana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacja o wynikach rekrutacji. Więcej informacji o Uniwersytecie WSB Merito znaleźć można na specjalnie przygotowanej stronie www pod adresem: https://www.uniwersytetymerito.pl/.

Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach – w Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, wraz z filiami, również zmieniły się 3 kwietnia na uniwersytety. Razem z działającą w Warszawie Uczelnią WSB Merito tworzą największą grupę uczelni niepublicznych w Polsce.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest