Euro posłowie wzywają do ochrony wyborów do PE 2024

Euro posłowie wzywają do ochrony wyborów do PE 2024

2 czerwca 2023 Wyłączono przez redakcja

Parlament domaga się strategii, która zwiększy odporność Unii na ingerencje zagraniczne i manipulacje informacją. Ma ona zagwarantować bezpieczeństwo wyborów europejskich w 2024 roku.

• Według Parlamentu zwiększy się liczba przypadków bezprawnych ingerencji i manipulacji informacją

• Wyborom zagraża „dezinformacja na zlecenie”

• Rosja i Chiny mogą ingerować w wybory

• Posłowie chcą zakazu korzystania z TikToka na wszystkich szczeblach rządów krajowych i w instytucjach unijnych

 

W czerwcu 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W trakcie kampanii wyborczej prawdopodobnie przybiorą na sile ingerencje zagraniczne, dezinformacja i ataki na demokrację. Będą też bardziej wyrafinowane. To wnioski, które płyną ze sprawozdania parlamentarnej komisji specjalnej ds. obcych ingerencji. Europosłowie przyjęli je na ostatniej sesji plenarnej 469 głosami za, przy 71 głosach przeciw i 75 głosach wstrzymujących się. .

W sprawozdaniu posłowie zwrócili uwagę, że państwa trzecie wpływają na sprawy Unii za pośrednictwem platform internetowych, a także ingerują w wybory i potajemnie finansują działalność polityczną w Unii. Podkreślili też, że należy chronić infrastrukturę krytyczną i sektory strategiczne oraz zwiększać odporność na cyberataki. Najwięcej uwagi poświęcili ingerencji Rosji i Chin w sprawy państw członkowskich, krajów kandydujących do Unii (w tym krajów Bałkanów Zachodnich) i krajów globalnego Południa.

Ingerencje w wybory

Parlament potępił niebezpieczne zjawisko „dezinformacji na zlecenie”. Polega ono na tym, że dostawcy oferują usługi dezinformacyjne podmiotom rządowym i pozarządowym, na przykład za pośrednictwem darknetu. W ten sposób atakują procesy wyborcze.

Europosłowie chcą położyć kres finansowaniu europejskich organizacji politycznych przez podmioty z krajów trzecich. Tego typu transakcje są zakazane. Parlament wezwał więc Komisję, by sprawniej monitorowała, skąd pochodzą darowizny. Zaapelował też do państw członkowskich, by pilnie zajęły się problemem finansowania krajowych partii politycznych przez podmioty spoza Unii.

Infrastruktura krytyczna 

Europosłowie zwrócili uwagę na zagrożenia, z jakimi wiąże się wykup unijnej infrastruktury krytycznej przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Wzrasta wówczas ryzyko uzależnienia gospodarczego, szpiegostwa i sabotażu. Europosłowie podkreślili, że chińskie przedsiębiorstwa żeglugowe nabyły większość lub znaczną liczbę udziałów w ponad 20 europejskich portach. Ponadto zalecili, aby zakazać korzystania z TikToka na wszystkich szczeblach rządów krajowych i w instytucjach unijnych. Wezwali też Radę i Komisję, aby nie stosowały sprzętu i oprogramowania pochodzącego od producentów z krajów, co do których istnieje duże ryzyko, że będą ingerować w sprawy Unii. Chodzi głównie o Rosję i Chiny oraz firmy takie jak ByteDance Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab i Nuctech.

Skoordynowana unijna strategia 

Według Parlamentu strategia powinna obejmować nowe inicjatywy i poprawić egzekwowanie obowiązujących przepisów. Europosłowie chcą, by należycie finansować działania, które będą zwalczać dezinformację i wzmacniać procesy demokratyczne. Zaapelowali, aby Komisja opracowała skuteczny pakiet na rzecz ochrony demokracji i przepisy o zwalczaniu zagrożeń hybrydowych w Unii Europejskiej. Powinna wziąć przy tym pod uwagę propozycje z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Europosłowie chcą też, by w Parlamencie Europejskim powstał organ odpowiedzialny za monitorowanie i zwalczanie ingerencji zagranicznych.

Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli UE, aby zintensyfikować walkę z zagranicznymi ingerencjami i przeciwdziałać dezinformacji, zagrożeniom internetowym i propagandzie w obiektywny i rzeczowy sposób – jak wyrażono w propozycjach 23(5), 27(all), 28(2), 33(4), 37(4), 46(2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Aby zapoznać się z głównymi wnioskami z raportu, kliknij tutaj.

Cytat 

Sprawozdawczyni Sandra Kalniete (EPL, LV) powiedziała: „Zagraniczna ingerencja w procesy demokratyczne stanowi rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa państw członkowskich UE i samej Unii, szczególnie w kontekście szybkiego rozwoju technologicznego i trwającej wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. Musimy pilnie działać i szybko wdrożyć nasze zalecenia. Należy dokonać znaczących i trwałych inwestycji w naszą demokratyczną odporność, korzystając z doświadczeń naszych partnerów, takich jak Ukraina i Tajwan”.

Kontekst

Sprawozdanie jest owocem działań podjętych w związku z rezolucją w sprawie obcych ingerencji z marca 2022 roku. Powstało ono przy współpracy z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi decydentami politycznymi oraz ze służbami wywiadowczymi państw członkowskich. Europosłowie spotkali się też z NATO StratCom w Rydze, Hybrid Coe w Helsinkach, rządem Australii, władzami i organami ONZ w Nowym Jorku, a także z posłami do Parlamentu i przedstawicielami rządu Ukrainy.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest