Tag: 18 mln zł

5 maja 2016 Wyłączono

Niepewna przyszłość Ruchu

przez Tomasz Breguła

Właściciele spółki „Ruch” Chorzów S.A. wciąż nie przedstawili prezydentowi Andrzejowi Kotali zabezpieczenia na pożyczkę w wysokości 18 mln zł. Podczas…

28 kwietnia 2016 Wyłączono

Ruch blisko upadku

przez Tomasz Breguła

Podczas marcowego posiedzenia lokalnego samorządu radni udzielili zgodę prezydentowi miasta na przyznanie spółce „Ruch” Chorzów S.A. pożyczki w wysokości 18…

31 marca 2016 Wyłączono

Radni za wsparciem dla Ruchu

przez Tomasz Breguła

Po burzliwych dyskusjach, podczas których przedstawicielom Ruchu Chorzów zarzucono m.in. szantaż i brak kompetencji, radni zdecydowali się udzielić zgodę prezydentowi…