Produkcja stearyny w Chorzowie nieopłacalna

Produkcja stearyny w Chorzowie nieopłacalna

10 lutego 2016 Wyłączone przez redakcja

AzotyChorzowZakłady Azotowe Chorzów SA to jedyny w Polsce producent stearyny, używanej m.in. w branży gumowej (jako plastyfikator, przyspieszacz wulkanizacji i dyspergator napełniaczy mineralnych), spożywczej i kosmetycznej, a także do produkcji świec czy powlekania metali. W segmencie oleochemikaliów ZA Chorzów wytwarzają również glicerynę surową (pochodzenia zwierzęcego) oraz destylowane kwasy tłuszczowe. Ponadto spółka jest producentem nawozów, chemii spożywczej i technicznej oraz wodnego roztworu mocznika NOXy AdBlue.

Zarząd Grupy Azoty Puławy poinformował o dokonaniu przez spółkę zależną – Zakłady Azotowe Chorzów SA – odpisu aktualizacyjnego wartość instalacji przerobu tłuszczów. Zdarzenie będzie miało wpływ na jednostkowe wyniki finansowe chorzowskiej spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez GA Puławy, instalacja nie wykorzystywała pełnej mocy produkcyjnej w zakresie przerobu tłuszczów. Jednocześnie pogorszyły się warunki rynkowe, co było wynikiem spadku cen głównego produktu – stearyny, oraz wzrostu cen tłuszczu zwierzęcego, podstawowego surowca używanego w instalacji. Wszystkie te czynniki znacząco ograniczyły możliwość generowana zysku ze sprzedaży stearyny i wyrobów oleochemicznych.

Przeprowadzony test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych uzasadnił dokonanie odpisu aktualizacyjnego w wysokości 18,4 mln zł. Zdarzenie będzie miało wpływ na wynik na działalności operacyjnej EBIT Grupy Azoty Puławy (18,4 mln zł) oraz jej wynik netto (14,9 mln zł).

(komunikat prasowy)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest