Rozwinąć skrzydła

Rozwinąć skrzydła

8 lutego 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Spotkanie pn. „Pozyskiwanie funduszy nP1060758a działania statutowe stowarzyszeń i organizacji samorządowych” odbyło się 8 lutego o godz. 16:30 w chorzowskim Centrum Aktywizacji Społecznych. Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Grzegorz Długi oraz Prezydent miasta Andrzej Kotala. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Nasz Dom”.

Poniedziałkowe spotkanie z udziałem honorowych patronatów poprowadzili: chorzowski radny Adam Trzebinczyk, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” Dariusz Mierzwa oraz pełnomocnik prezydenta miasta ds. aktywizacji społecznej Magdalena Sekuła. Jego głównym celem była dyskusja na tematy związane pozyskiwaniu funduszy rządowych i unijnych przez lokalne fundacje i stowarzyszenia.

– Bardzo często zauważamy, że jest problem ze zdP1060707obyciem informacji dot. pozyskiwania funduszy na realizację różnego rodzaju projektów. Przed nami jeszcze trzy lata, podczas których będziemy mogli starać się o te środki. Są tutaj osoby o różnych poglądach, ale spory polityczne zostawiamy na boku. W tym momencie naszym wspólnym celem jest zaoferowanie skutecznej pomocy dla działających lokalnie stowarzyszeń – mówił podczas spotkania radny Adam Trzebinczyk.

W podobnym tonie wypowiadał się prezydent miasta. – W Chorzowie od lat działa wiele organizacji pozarządowych (ok. 100 zarejestrowanych w CAS przyp. red.). Do tej pory nie było takich możliwości, żeby pozyskać środki z tzw. europejskiego funduszu wsparcia społecznego. W tej kadencji jest ich bardzo wiele i chcemy wykorzystać to jak najlepiej. Mam nadzieję, że nasza współpraca pomoże zainteresowanym stowarzyszeniom na rozwinięcie skrzydeł, na funkcjonowanie jeszcze lepsze niż miało to miejsce do tej pory – podkreślał Andrzej Kotala.

Prezydent zadeklarował przy tym „pełne wsparcie” miasta dla przedstawicieli chorzowskich stowarzyszeń i fundacji chętnych na podjęcie współpracy. – Najważniejsza jest działalność na rzecz mieszkańców. Taka powinna być idea funkcjonowania stowarzyszeń i taki jest powód naszego dzisiejszego spotkania – podkreślał Andrzej Kotala. – Wielu projektP1060760ów nie jesteśmy w stanie zrealizować bez poręczyciela jakim w tym przypadku może być miasto. Pojawiła się możliwość zapoczątkowania długofalowej współpracy z biurem poselskim i przedstawicielami lokalnego samorządu. Warto z tego skorzystać – dodawał Dariusz Mierzwa v-prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”.

Poseł na Sejm RP Grzegorz Długi zachęcał natomiast członków organizacji pozarządowych do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. – Należy podkreślić, że istnieje duża konkurencja, wiele osób stara się o pozyskanie funduszy na realizację różnego rodzaju projektów. Jednym z celów tego spotkania jest udrożnienie kanałów komunikacyjnych by zwiększyć szanse na zdobycie tych środków. Wsparcie osób, które posiadają już doświadczenie w tym zakresie, może okazać się bardzo ważne – przekonywał poseł.

P1060784Podczas spotkania udzielono zgromadzonym wielu cennych porad oferując nieodpłatną i fachową pomoc z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i rządowych. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. tego w jaki sposób dobrze napisać projekt unijny czy rządowy, a także o rodzajach funduszy jakie można pozyskać oraz źródłach informacji dot. finansowania działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

– Wasza rola jest tutaj najważniejsza. Dofinansowanie można uzyskać na projekty dot. oświaty, ochrony środowiska, aktywizacji zawodowej, rozwiązywania problemu bezdomności i w wielu innych dziedzinach. Członkowie organizacji pozarządowej, w zależności od swoich kompetencji, wiedzy i zakresu działalności, powinny zastanowić się jakiego rodzaju przedsięwzięcie mogliby zrealizować i czy aktualnie można na ten cel pozyskać fundusze – zaznaczał Adam Trzebinczyk.

***

PRZYDATNE ADRESY WWW:

KONTAKT:

  • Chorzowska Strefa Wolontariatu – Urząd Miasta Chorzów
  • pełnomocnik prezydenta miasta ds. aktywizacji społecznej – Magdalena Sekuła nr tel.: 32 416 50 00

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest