Dotacja na rewitalizację śródmieścia

23 marca 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Chorzów znalazł się na liście laureatów konkursu dotacja„Modelowa Rewitalizacja Miast”. Dzięki temu miasto otrzyma od resortu rozwoju prawie 880 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na przeprowadzenie inwestycji na chorzowskim rynku.

– Ministerstwo Rozwoju spośród 57 wniosków wybrało 20 miast, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 45 mln zł. W Chorzowie środki zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży (CUMA) przy ul. Wolności 3 oraz na działania mające na celu przywrócenie charakteru i funkcji Rynku jako przestrzeni integrującej mieszkańców – informuje referat komunikacji społecznej.

Zgodnie z założeniami CUMA ma być miejscem spotkań młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ośrodek umożliwi podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych oraz rozwinięcie pasji i zainteresowań młodych chorzowian. – W ramach projektu organizowane będą także m.in. spotkania z mieszkańcami, pikniki w centrum miasta oraz w pozostałych dzielnicach, badania i konsultacje społeczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 977 730,00 zł – informuje Krzysztof Karaś, rzecznik prasowy chorzowskiego urzędu miasta.

Dofinansowanie otrzyma także Dąbrowa Górnicza i Rybnik. Największa kwota – ok. 4 mln zł – trafi do Dąbrowy Górniczej. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę terenów po „Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek Ponar-Defum” znajdujących się w samym centrum miasta. Rybnik otrzyma natomiast 3 mln zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy pięć dzielnic miasta – Niewiadom, Śródmieście, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice. Inwestycja będzie obejmować przeprowadzenie modernizacji oraz niwelowanie problemów społecznych na obszarach objętych projektem.

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” do województwa śląskiego trafi więc łącznie ok. 8 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania oraz realizacji programów rewitalizacyjnych na obszarach miejskich. Rewitalizacja jest w tym przypadku rozumiana jako proces kompleksowy, uwzględniający zarówno elementy infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest