Rozpoczyna się przebudowa ulicy Kościuszki.

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Kościuszki.

6 maja 2017 Wyłączono przez redakcja

8 maja  (poniedziałek) w godzinach porannych rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Kościuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem (rondem) z ul. Moniuszki i skrzyżowaniem z ulicami Skargi i Poniatowskiego.

Ze względu na zakres wykonywanych robót (wymagający zamknięcia dla ruchu pojazdów połowy jezdni ulicy) w ciągu ul. Kościuszki wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy prowadzony od skrzyżowania z ulicami Skargi i Poniatowskiego w kierunku centrum miasta. Niemożliwy będzie również wyjazd z ciągu ulic Poniatowskiego i Skargi do ulicy Kościuszki w kierunku Chorzowa Starego. Dlatego wyznaczone zostaną lokalne objazdy:

  1. z kierunku ul. Kościuszki (od ul. Rynek) w kierunku Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Moniuszki – ul. Meitzena – ul. Katowicka – ul. Nowa,
  2. z kierunku ul. Rynek (od ul. Faski i ul. Pocztowej) w kierunku Chorzowa Starego i Siemianowic Śl.: ul. Katowicka – – ul. Nowa,
  3. z kierunku ul. Powstańców w kierunku ul. Konopnickiej, Bogedaina, Poniatowskiego, Skargi – ul. Sobieskiego – ul. Dąbrowskiego
  4. z kierunku ul. Poniatowskiego (od ul. Konopnickiej) i ul. Skargi w kierunku Chorzowa Starego: ul. Kościuszki – ul. Rynek – ul. Powstańców – ul. Sobieskiego – ul. Dąbrowskiego – ul. Konopnickiej.

Ponadto ze względu na konieczność utrzymania przejazdu autobusów komunikacji miejskiej na relacji Centrum Przesiadkowe – Chorzów Stary w ciągu ulicy Szabatowskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów, a wzdłuż prawej krawędzi jezdni – jadąc z kierunku ulicy Katowickiej w kierunku ul. Bogedaina – wprowadzone zostanie ograniczenie postoju pojazdów.

Źródło: MZUiM

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest