Finansowy kwiecień. Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2018)

Finansowy kwiecień. Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2018)

27 marca 2018 Wyłączone przez redakcja

W kwietniu samorząd musi złożyć kilkanaście sprawozdań. Za Regionalną Izbą Obrachunkową przypominamy najbliższe terminy.


W kwietniu samorządy muszą złożyć kilkanaście sprawozdań. Za opolską Regionalną Izbą Obrachunkową przypominamy najbliższe terminy. 12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: - sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości); 16 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: - sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości). 23 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: - sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S; - sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S; - sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS; - sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS; - sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S; - sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S; - kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z; - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N. 30 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek): - kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z; - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N. 30 kwietnia – termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO w formie papierowej następujących sprawozdań finansowych: - bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

16 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

23 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 • sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
 • sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
 • sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;
 • sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
 • sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
 • sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
 • kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
 • kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

30 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

 • kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
 • kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

30 kwietnia – termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO w formie papierowej następujących sprawozdań finansowych:

 • bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest