Nowy e-dowód osobisty. Dzieci mogą robić miny na zdjęciu

Nowy e-dowód osobisty. Dzieci mogą robić miny na zdjęciu

21 lutego 2019 Wyłączone przez redakcja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazało wzór nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Teraz dzieci mogą na zdjęciu robić miny i mieć zamknięte oczy.

Co się zmienia? Przede wszystkim umiejscowienie danych, które teraz będą zgodne z przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE. Nowy dokument ze zdjęciem biometrycznym jest też zgodny z zaleceniami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu będzie honorowany w czasie podróży zagranicznych. Resort podkreśla, że pojawiły się również ułatwienia dla rodziców dotyczące odbioru dokumentu i wymogów w zakresie zdjęcia dziecka.

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną – wydawane już od marca 2019 r. – będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Łatwiejsze korzystanie z usług online

Projekt rozporządzenia w sprawie nowego wzoru dokumentu został właśnie skierowany do konsultacji międzyresortowych. „E-dowód będzie usprawniał komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi, pozwoli m.in. na korzystanie z usług online” – wyjaśnia MSWiA.

Oprócz tego widnieć będzie na nim numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN, który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart.

Z kolei rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta

Rozporządzenie wprowadza także zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Zgodnie z propozycją, dzieci do piątego roku życia, na zdjęciach zamieszczonych w dowodzie, będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta.

Dowód osobisty dzieci będzie mógł też odebrać każdy z rodziców – obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu.

Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.Opóźnienie we wprowadzaniu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną uczyniło z Polski unijnego marudera. Rozwiązanie takie funkcjonuje już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

źródło wp.pl, internet

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest