Na pewno potrzebna?

Na pewno potrzebna?

4 sierpnia 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Podczas 11. sesji rady miasta podjęto uchwałę ws. utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów. Czy powoływanie tego rodzaju organów doradczych w strukturze władz miejskich jest odpowiednim sposobem na aktywizację społeczeństwa lokalnego? Niektórzy radni mają co do tego wątpliwości.

Zgodnie z założeniami przyjętymi podczas konsultacji społecznych dot. priorytetów w zakresie sposobu funkcjonowania Chorzowskiej Rady Seniorów, które odbyły się w lutym ub.r., ma ona liczyć 15 członków, a o mandat będzie mógł ubiegać się każdy senior mieszkający na terenie miasta. – Osoby starsze mają wiele potrzeb, o których nie zawsze wiedzą urzędnicy. Rada Seniorów ma być organem, który artykułuje najważniejsze kwestie i ma realny wpływ na politykę miasta dotyczącą osób starszych – poinformowała za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych i seniorów.

Decyzję podjętą podczas ostatniej sesji, w sposób żartobliwy, postanowił skomentować były prezydent miasta. – Policzyłem, że ok. jedna trzecia osób zasiadających w radzie miasta, to są osoby tzw. 60+ – powiedział Marek Kopel (WdCh) sugerując, że Rada Seniorów już w naszym mieście funkcjonuje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że obecnie każdy mieszkaniec może zgłaszać radnym własne pomysły, propozycje, a także problemy z jakimi boryka się społeczność lokalna, koncepcja przyjęta przez samorząd budzi jeszcze większe wątpliwości.

Zdaniem Grzegorza Krzaka (PiS) lepszym rozwiązaniem – zarówno dla władz miasta, jak i samych mieszkańców – byłoby powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Na takie rozwiązanie zdecydowano się już m.in. w Katowicach czy Świętochłowicach. – Zauważmy, że tworzymy kolejne podmioty charakteryzujące się określonym wiekiem ich członków. Chodzi o Młodzieżową Radę i Radę Seniorów. Niejako dzielimy w ten sposób mieszkańców według wieku. Oczywiście nie jest złym zjawiskiem wielość struktur, ale te wymienione nie są odpowiedzą na zjawisko, które nazwałbym potrzebą obywatelskości – poinformował radny.

Czemu ma służyć nowo powstały organ i jaki będzie miał wpływ na politykę zarządzania miastem? Tego dowiemy się prawdopodobnie już za kilka miesięcy. W tym czasie Chorzowska Rada Seniorów powinna już podjąć konkretne działania mające na celu poprawę życia osób 60+ w naszym mieście.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest