Mała obwodnica

Mała obwodnica

3 września 2015 Wyłączono przez redakcja

P1060208Pod koniec ubiegłego miesiąca zakończyły się prace nad budową tzw. „małej obwodnicy Chorzowa Batorego”. Droga została oficjalnie oddana do użytku 1 września. Koszt ostatniego etapu tej inwestycji, obejmującego budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, łączącego ul. Kollmanna z ul. Leśną i Inwalidzką, to 11 mln zł.

Działania dot. utworzenia połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Armii Krajowej a autostradą A4 rozpoczęły się w 2008 r. Na podstawie zawartego wówczas porozumienia pomiędzy miastem a firmą ProLogis, w 2010 r. podjęto kroki w kierunku realizacji inwestycji. Firma zbudowała na własny koszt ulicę, która dziś nosi nazwę Kollmanna. Powstanie drogi umożliwiło dojazd tirów do centrum logistycznego firmy, wprost z autostrady, z pominięciem ul. Stefana Batorego.

W tym samym czasie miasto gruntownie zmodernizowało ul. Leśną stanowiącą część obwodnicy od strony ul. Armii Krajowej. – Kolejnym etapem budowy obwodnicy było zbudowanie przez miasto drogi łączącej ul. Leśną z ul. Kollmanna, a teraz obie części obwodnicy połączył wiadukt nad torami. Cieszymy się, że podjęte przez nas działania, po wielu latach, doczekały się realizacji i powstało alternatywne do ul. Stefana Batorego połączenie pomiędzy autostradą a ul. Armii Krajowej – powiedział były prezydent Marek Kopel (WdCh).

W ramach rozpoczętej w listopadzie ub.r. inwestycji, zbudowano mury oporowe w ciągu ul. Kollmanna i ul. Inwalidzkiej. Przebudowano także zjazdy publiczne i wykonano nowe. Powstał również zespół urządzeń odprowadzających wodę. Sieci sanitarne gazowe, elektryczne i teletechniczne zostały natomiast przebudowane. – To bardzo ważne połączenie autostrady A4 z ul. Armii Krajowej. Nowa droga pozwoli odciążyć ruch samochodowy w Chorzowie Batorym – poinformował rzecznik prasowy chorzowskiego urzędu miasta, Krzysztof Karaś.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest