5 obywateli Ukrainy zobowiązano do powrotu i przymusowo doprowadzono do granicy

5 obywateli Ukrainy zobowiązano do powrotu i przymusowo doprowadzono do granicy

10 marca 2016 Wyłączono przez redakcja

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał 5 obywatelom Ukrainy decyzje zobowiązujące do powrotu ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Ukraińcy w lutym 2016 roku w Chorzowie dokonali pobicia dwóch obywateli Polski, w wyniku czego odnieśli oni poważne obrażenia ciała. 23 lutego wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie cudzoziemcy zostali skazani za przestępstwo, którego dopuścili się przebywając na terenie RP tj. udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia (art. 158 § 1 kk).

Straż Graniczna po uzyskaniu informacji z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zatrzymała tych cudzoziemców i wszczęła w stosunku do nich postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązujących do powrotu. W toku podjętych czynności ustalono, że czterech Ukraińców przebywa w Polsce na podstawie Kart Polaka, a jeden na podstawie wizy wydanej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Polski. Wszyscy podejmowali zatrudnienie w jednej z firm budowlanych na Śląsku. Ponadto w  wyniku przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia ustalono, że jeden z cudzoziemców pracował bez wymaganych dokumentów tj. bez zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz bez zawartej umowy o pracę. Ustalono również, że w miejscu gdzie mieszkali obcokrajowcy wielokrotnie interweniowała Policja, ponieważ otrzymywała wezwania dotyczące nieprzestrzegania  przez nich zasad współżycia społecznego i porządku publicznego.

Wczoraj (7 marca) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zakończył postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu obywateli Ukrainy, ustalając iż dalszy ich pobyt na terytorium naszego kraju  stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant Placówki wydał cudzoziemcom decyzje zobowiązujące do powrotu. W celu przymusowego wykonania decyzji zostali oni  doprowadzeni pod konwojem do granicy RP. Orzeczono wobec nich także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 5 lat od dnia wydania decyzji.

Z poważaniem

kpt. SG Katarzyna Walczak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
tel. 32 414 4010, 665998805,
e-mail: rzecznik.smosg@strazgraniczna.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest