NFZ nie będzie ścigał chorych bez ubezpieczenia

NFZ nie będzie ścigał chorych bez ubezpieczenia

8 stycznia 2017 Wyłączono przez redakcja

Już w czwartek, 12 stycznia, wejdą w życie przepisy, na mocy których nieubezpieczeni pacjenci będą mogli za darmo skorzystać z usług podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej), że nie poniesie ona kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

Należy jednak pełnić jeden warunek! Należy napisać oświadczenie, w którym potencjalny pacjent zadeklaruje  (oświadczy niezgodnie z prawdą),  że jest ubezpieczony. W takim przypadku przychodnia POZ będzie musiała potraktować taką osobę, tak samo jak tych, którzy rzeczywiście płacą składki. Trzeba ich zarejestrować i udzielić świadczenia.

– Powyższe nie oznacza zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego) – zaznacza Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku trudności z potwierdzeniem prawa do świadczeń, NFZ nie będzie dochodził kosztów ich udzielenia. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć kosztów, jakie Fundusz ponosi na refundację przepisanych przez lekarza leków, które są dostępne w aptece.

Zadanie wnioskodawców i autorów ustawy gwarancja taka ma pozytywnie wpłynąć na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie korzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów.

Niezrozumiałe jednak są zapisy ustawy (z 4 listopada 2016 r), które z formalnego punktu widzenia nie zmieniają sytuacji osób nieubezpieczonych, ani zasad ich finansowania. Dopóki chory (nieubezpieczony), nie złoży fałszywego oświadczenia w trakcie rejestracji w przychodni, nie ma prawa do darmowych świadczeń!

Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że zmiana nie oznacza jednak całkowitego zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent nadal będzie musiał to robić elektronicznie, bądź poprzez złożenie oświadczenia. W przypadku leczenia szpitalnego i wizyt w poradniach specjalistycznych, zgodnie z nowymi przepisami, jeśli są trudności z potwierdzeniem prawa do darmowego leczenia pacjenta, NFZ nie będzie dochodził kosztów ich udzielenia. Osoba, która w chwili korzystania z leczenia spełnia przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona lub mąż osoby ubezpieczonej czy osoba ucząca się do 26. roku życia), ale nią nie była, może „wstecznie” zgłosić się do ubezpieczenia. Nie zostanie wówczas obciążona kosztami leczenia. Ma jednak na to 30 dni od dnia wizyty w szpitalu lub poradni specjalistycznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących finansowania szczepień, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

(źródło śląski NFZ, sejm, kancelaria Prezydenta RP) 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest