Polityka klimatyczna to nie tylko sprawy środowiska

Polityka klimatyczna to nie tylko sprawy środowiska

30 stycznia 2017 Wyłączono przez redakcja

Polityka klimatyczna to całościowa wizja rozwoju, a nie tylko sprawy środowiska – uważa ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg. Podczas konferencji prasowej kończącej projekt pn. „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? (KLIMAPOLKA)”, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) dr Andrzej Kassenberg zwrócił uwagę, że w Polsce wciąż brakuje alternatywy dla gospodarki węglowej. 

„Widoczna jest chęć zachowania energetyki węglowej i górnictwa. Nie zwracamy uwagi, że węgiel będzie się kończył, jego cena wzrośnie i nie będziemy mogli go używać. Nie dostrzegamy, że świat zmierza w kierunku zielonej gospodarki, wykorzystującej odnawialne źródła energii” – podkreślił.

Dr Kassenberg powołał się na słowa Baracka Obamy, który poinformował, że w 2016 r. w Stanach Zjednoczonych na 24 gigawaty nowych mocy, 15 gigawatów, czyli 62 proc. pochodziło z energetyki odnawialnej. „My posiadamy olbrzymi, lecz ciągle niewykorzystany potencjał w energetyce odnawialnej. Zarówno tej dużej, jak i małej, tzw. rozproszonej, składającej z się z mikroinstalacji. Niestety ten potencjał pozostaje niewykorzystany, bo ciągle nie można przebić się z przekazem, że wprowadzenie energetyki odnawialnej jest ważną innowacją. A brak innowacji grozi nam wpadnięciem w pułapkę średniego dochodu. Tak stało się w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii” – ostrzegł.

Jego zdaniem, kluczem do sukcesu jest postrzeganie polityki klimatycznej w sposób kompleksowy. „Państwa uważane za odpowiedzialne globalnie, jak Dania, Niemcy czy Wielka Brytania, traktują politykę klimatyczną jako całościową wizję rozwoju. Nie ograniczają jej tylko do spraw środowiska” – stwierdził.

Według dr. Kassenberga istotne jest uświadomienie samorządom oraz lokalnym społecznościom, że polityka klimatyczna przyczyni się do rozwoju ich gospodarek. „Obecnie energia dostarczana jest do gmin oraz powiatów głównie z zewnątrz i pieniądze wychodzą na zewnątrz. Jeżeli mielibyśmy małe instalacje, tzw. lokalne systemy hybrydowe bazujące na energetyce odnawialnej, to energia pochodziłaby w większości z wewnątrz, pieniądze zostawałyby wewnątrz i napędzały lokalną gospodarkę. To jest bardzo korzystne” – zaznaczył.

Ekspert zwrócił również uwagę, że takie inwestycje przyczyniłyby się do tworzenia nowych miejsc pracy. „Gdy wybuduje się kopalnię lub elektrownię to miejsca pracy są skoncentrowane w jednym miejscu. Tymczasem energetyka odnawialna umożliwia tworzenie miejsc pracy rozproszonych, zarówno przy produkowaniu instalacji, montażu, jak i nadzorowaniu” – wyjaśnił.

Jak podkreślił, chcąc ułatwić samorządom wprowadzenie polityki lokalnej, eksperci InE przygotowali publikację pt. „KLIMAPOLKA. Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej”. „W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych do samorządów trafi 5 mld EUR. Władze lokalne mogą ubiegać się o te pieniądze i inwestować. Dzięki tym środkom można chociażby docieplić budynki, a nieefektywne systemy grzewcze zastąpić sprawniejszymi. Przykłady takich działań pokazaliśmy w publikacji. Niestety nadal za mało jest gmin i powiatów je realizuje” – powiedział dr Kassenberg.

Podczas części praktycznej konferencji swoimi doświadczeniami z przedsięwzięć służących ochronie klimatu dzielili się samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Jednym z gości był burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, który zrealizował projekt montażu ponad 500 instalacji solarnych na terenie gminy. „Początkowo zainteresowanie projektem było średnie, ale inwestycja przebiegła bardzo sprawnie i mieszkańcy szybko zorientowali się, że jest to rozwiązanie tanie i wyjątkowo korzystne” – zaznaczył.

Jak zdradził burmistrz, sukces przedsięwzięcia przesądził o tym, że ogłoszono nabór do kolejnego okresu programowania. „Już pierwszego dnia do urzędu przyszło tysiąc osób, które chciały mieć pewność, że otrzymają dofinansowanie. To najlepsze potwierdzenie, że warto iść w tym kierunku. Zresztą w województwie lubelskim wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest coraz powszechniejsze, co bardzo mnie cieszy” – stwierdził.

Podczas spotkania podjęto również temat źródeł finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu w obszarze energetyki. Ponadto uczestnicy wzięli udział w debacie poświęconej sposobom uświadamiania władzom i społecznościom lokalnym korzyści z realizowania polityki klimatycznej.

Jak podkreślił prezes InE dr Wojciech Szymalski kwestia zmian klimatu i proponowanych rozwiązań przeciwdziałających ich skutkom powinna być komunikowana nie tylko na drodze edukacji, ale również poprzez działania marketingowe. „Chodzi o zmianę wizerunku tego zagadnienia, która uwypukli, że jest to problem możliwy do rozwiązania, a nie taki, który trudno przezwyciężyć” – powiedział, podsumowując konferencję.

Publikację przygotowaną przez ekspertów InE można pobrać bezpłatnie pod adresem: http://www.chronmyklimat.pl/klimapolka

Wersję drukowaną można zamówić, pisząc na adres: klimapolka@ine-isd.org.pl.

Publikacja pt. „KLIMAPOLKA. Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej” skierowana jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli pragnących aktywnie angażować się w rozwój gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Opisano w niej przykłady przeprowadzonych działań, przygotowań i efektów inwestycji z województw: łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. W przewodniku zwrócono także uwagę na możliwości, jakie zapewniają tego typu działania samorządom, przedsiębiorcom i indywidualnym gospodarstwom domowym. Publikacja może być inspiracją do zawiązywania partnerstw, tworzenia spółdzielni energetycznych i współpracy na rzecz ochrony klimatu oraz do odważnych inwestycji w niskoemisyjne technologie na własnym podwórku, przy jednoczesnym wzmocnieniu lokalnych gospodarek.

Instytut na rzecz Ekorozwoju jest organizacją pozarządową utworzoną w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Zajmuje się promowaniem oraz wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju Polski, wspiera proekologiczną restrukturyzację gospodarki i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Materiał powstał we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (PAP)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest