Połączenie Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

Połączenie Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

2 lutego 2017 Wyłączono przez redakcja

2 lutego podczas 31. Sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie połączenia szpitala dla dorosłych przy ul. Strzelców oraz szpitala dziecięcego przy ul. Truchana. Za było 15 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 5. Połączenie szpitali będzie miało charakter wyłącznie administracyjny – nie zmieni się dostępność usług medycznych dla pacjentów. Na obecnym poziomie utrzymane zostanie także finansowanie obu placówek oraz zatrudnienie (zarówno lekarzy jak i personelu medycznego). Nowe rozwiązanie administracyjne jest odpowiedzią na reformę służby zdrowia związaną z tzw. siecią szpitali planowaną przez rząd. Zmiany mają zapewnić pełną refundację świadczeń wyłącznie dla dużych placówek o wielu specjalizacjach.

W związku z uchwałą Rady Miasta o połączeniu Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zdecydował o powołaniu Komisji Integracyjnej. W ramach komisji powstaną zespoły, do których zaproszeni i wydelegowani zostaną pracownicy będący przedstawicielami różnych środowisk, m.in. dyrektorzy, administracja, związki zawodowe, lekarze, pielęgniarki, technicy obu szpitali. W ramach zespołów przeprowadzane będą konsultacje dotyczące dalszego funkcjonowania połączonego szpitala, będzie to forum do zgłaszania wątpliwości oraz propozycji rozwiązań organizacyjnych.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest