Dwa miliony na Amelung

Dwa miliony na Amelung

5 kwietnia 2017 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Stawy Amelung będą miały lepszy system napowietrzania wody. Pojawią się też ścieżki edukacyjne. Miasto przeznaczy na rewitalizację tego terenu 2 mln zł. Połowę tej kwoty pokryje unijne dofinansowanie.

W tym roku minie 10 lat od zakończenia rewitalizacji akwenów poprzemysłowych Amelung. Podczas prac oczyszczono z osadów dwa stawy, zapadliska powstałe w wyniku eksploatacji górniczej. Uporządkowano i nasadzono zieleń, powstał plac zabaw, zadbano o małą architekturę oraz zapewniono warunki lęgowe ptactwu wodnemu. Zagospodarowano również tereny przyległe, dzięki temu rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe. Inwestycja kosztowała niemal 7 mln zł, dotacja z Unii Europejskiej wyniosła ponad 4,2 mln zł.

– To bez wątpienia jedna z wizytówek Chorzowa. Po 10 latach okazało się jednak, że stawy wymagają rewitalizacji. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta ds. technicznych i rozwoju. Zakres projektu obejmuje remont i rozbudowę systemu napowietrzania i obiegu wody oraz zapewnienie stabilnego poziomu wody w stawach. Ma to pomóc w ochronie różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych akwenów. – W ten sposób zapewnimy jeszcze lepsze warunki do rozwoju zwierząt i roślinności. W ramach projektu oczyszczone będzie też dno zbiornika mniejszego stawu, po drugiej stronie nasypu – mówi zastępca prezydenta miasta.

Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie też kampania informacyjno-edukacyjna. Powstaną ścieżki edukacyjne składające się z 7 tablic z informacją o danym gatunku chronionym. Dostępna będzie też aplikacja, która pozwoli prowadzić edukacje ekologiczną w szerszym zakresie. W terenie odbywać będą się również lekcje przyrodnicze dla najmłodszych chorzowian. – Ścieżka edukacyjna umożliwi nauczycielom przeprowadzenie interesujących zajęć o tematyce ekologicznej. Przez ostatnich kilka lat obszar ten stał się domem dla wielu ciekawych gatunków, w tym i tych chronionych, zwierząt – podkreśla Marcin Michalik.

Prace mają potrwać od maja 2017 roku do końca 2018 r.

Źródło: UM Chorzów

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest