Nowe rozdanie 500 plus

Nowe rozdanie 500 plus

25 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku. Wnioski o przyznanie świadczeń można składać w najbliższych miesiącach, pamiętając, że w przypadku złożenia ich później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia, bez wyrównania za poprzednie miesiące.


Jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 30 września kończy się okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus” rodziny, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia muszą złożyć nowy wniosek. Samorządy zaczną przyjmować dokumenty od 1 sierpnia. Od tego dnia również będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Od 1 sierpnia można składać wnioski w gminach, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet (empatia.mrpips.gov.pl, Profil Zaufany, PUE ZUS, bankowość elektroniczna).

Jak podkreśliła Rafalska, możliwość składania wniosków jeszcze w okresie wakacyjnym wymagało działań skoordynowanych z administracją samorządową.

„Od dłuższego czasu intensywnie współpracujemy z samorządami, które prowadzą akcję informacyjną. JST przygotowują się szczególnie do uruchomienia punktów przyjmowania wniosków” – poinformowała.

Ponadto, minister przekonywała o współpracy z wojewodami, którzy prowadzą kampanię informacyjną, oceniają stopień przygotowania samorządów do przyjmowania wniosków.

Jak podkreśliła szefowa resortu rodziny, wnioskodawcy, którzy złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze do 31 sierpnia, otrzymają środki z programu do 31 października. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia od pierwszego miesiąca kolejnego okresu, czyli od października.
„Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad” – tłumaczyła minister.

Natomiast złożenie wniosku w październiku, zagwarantuje przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień najpóźniej niż do 31 grudnia.

Z kolei dokumenty złożone w listopadzie spowodują, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do końca stycznia 2018 r.

Z informacji przekazanych przez resort rodziny wynika, że wniosek złożony między 31 grudnia 2017 r. a 31 stycznia 2018 r., analogicznie jak w poprzednim przypadku, spowoduje, że wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego przyszłego roku.

Rafalska podkreśliła, że do programu można będzie dołączyć w dowolnym momencie, jednak trzeba pamiętać, że w przypadku złożenia podania później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące w obowiązującym okresie zasiłkowym.

Rafalska podsumowując funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” powiedziała, że liczba wypłacanych świadczeń przekroczyła 4 mln. Ponad 3,98 mln dzieci otrzymuje świadczenia z tego programu. Od pierwszego kwietnia 2016 roku na ten cel przeznaczono 29 mld 708 mln zł. Rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń jest 2 mln 612 tys.

Jeżeli chodzi, o korzystanie ze wsparcia w formie rzeczowej, jest 1792 świadczeń, co stanowi 0,04 proc. w stosunku do całkowitej liczby świadczeniobiorców.

Główne zasady przyznawania świadczeń nie ulegną zmianie. Wsparcie od drugiego dziecka obejmuje rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, może otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dodatkowe wsparcie wynoszące 500 zł mogą otrzymać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

źródło PAP

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest