Reforma polskiej psychiatrii „wisi na włosku”

Reforma polskiej psychiatrii „wisi na włosku”

27 września 2020 Wyłączono przez redakcja

Wprowadzana od dwóch lat reforma polskiej psychiatrii obecnie „wisi na włosku”, dlatego dla dobra osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich bliskich reforma powinna być kontynuowana.

Od pilnych decyzji Ministra Zdrowia zależy przyszłość reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dlatego psychiatrzy w trosce o kontynuowanie zmian wysłali do nowego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego list z prośbą o zajęcie się palącymi kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego.

  Na depresję choruje w Polsce około miliona osób, milion ma za sobą epizod psychotyczny, 400 tysięcy choruje na schizofrenię. Co czwarty Polak doświadczył, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Może to być załamanie w związku z utratą pracy, bliskiej osoby lub innym traumatycznym przeżyciem. Podczas pandemii znacznie powiększyła się liczba osób, które szukają pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. Bardzo ważne jest więc stworzenie takiego systemu opieki, żeby był on przyjazny, ludzki i pozwalał szybko i skutecznie wspierać ludzi w potrzebie.

W Polsce od dwóch lat wprowadzana jest reforma psychiatrii tak, żeby opieka nie koncentrowała się na izolacji w szpitalu lecz aby rozwijało się leczenie środowiskowe – blisko domu, włączające w terapię bliskich, przyjazne, dostosowane do danego przypadku, podążające za dynamiką kryzysu tak, by zmieniał się plan zdrowienia w zależności od potrzeb pacjenta, takie w którym pacjent traktowany jest po partnersku w mierzeniu się z chorobą.

List (*pdf) do pobrania

Oto fragment

Szanowny Panie Ministrze!

Proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji dla jego dalszej kontynuacji. Należą do nich:

  1. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadzająca ustawowe ramy niezbędne dla utworzenia i sprawnego funkcjonowania trzypoziomowego systemu opieki psychiatrycznej (dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży)
  2. ustalenie „mapy drogowej” dalszych zmian systemowych w obszarze psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  3. Przedłużenie do 31 grudnia 2022 trwającego już programu pilotażowego sprawdzającego w warunkach polskich funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego jako rozwiązania organizacyjno-finansowego dla podstawowego poziomu opieki psychiatrycznej
  4. Powołanie podległego Ministrowi Zdrowia krajowego ośrodka koordynującego rozwój i funkcjonowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
  5. Stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania środków europejskich z perspektywy 2021-2027 na wsparcie zmian systemowych w psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Docelowo model opieki psychiatrycznej dla dorosłych powinien obejmować:

  1. Podstawową opiekę psychiatryczną — realizowaną przez terytorialne Centra Zdrowia Psychicznego, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju i finansowane w ramach ryczałtu na populację
  2. Wyspecjalizowaną opiekę psychiatryczną — w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez ośrodki wyłonione w postępowaniach konkursowych
  3. Opiekę wysokospecjalistyczną (III poziom referencyjny) — realizowaną w sieci klinik psychiatrycznych i finansowaną na odrębnych zasadach.

Krzysztof Rogowski, Członek Zarządu Fundacji eFkropka, Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongres Zdrowia Psychicznego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest