Koronawirus a Wielkanoc – jak święcić pokarm?

Koronawirus a Wielkanoc – jak święcić pokarm?

3 kwietnia 2021 Wyłączono przez redakcja

Koronawirus sprawił, że tegoroczna Wielkanoc będzie skromniejsza, obchodzona w wąskim gronie rodzinnym. Ograniczenia mszy sprawiły również, że pokarm w tym roku będziemy święcić w domach. Episkopat podaje sposób w jaki to robić.

Zgodnie z komunikatem, jaki wydała Konferencja Episkopatu Polski, w Wielką Sobotę nie będzie odbywać się tradycyjne, coroczne święcenie pokarmów. Oficjalne komunikaty dotyczące tegorocznych świąt Wielkanocnych są stopniowo wydawane przez arcybiskupów. Jak będzie jednak ze święconką?

Przebieg święcenia pokarmu na Wielkanoc w związku z koronawirusem

Koronawirus sprawił, że w tym roku pokarmy święcić będziemy we własnych domach. Według zaleceń Episkopatu, święcenia powinna dokonać głowa rodziny. Może to być ojciec, matka lub każdy inny wybrany członek rodziny. Nie będzie możliwości otrzymania wcześniej wody święconej, gdyż w takiej formie nie jest ona potrzebna. Jak zaznaczają duchowni, nie czyni się także znaku krzyża nad pokarmami. Do przeprowadzenia święcenia potrzebne będą świeca oraz Pismo Święte.

Jak poświęcić pokarm?

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w poranek niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego może przebiegać następująco:

  1. Głowa rodziny zapala świecę, mówiąc „Chrystus zmartwychwstał. Alleluja” na co członkowie rodziny odpowiadają – „Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja”.
  2. Dowolny z członków rodziny odczytuje tekst Pisma Świętego z 1 Tes 5, 16-18 lub o tekst Pisma Świętego z Mt 6, 31ab. 32b-33).
  3. Po odczytaniu tekstu z Biblii, głowa rodziny rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga.
  4. Po modlitwie mówi natomiast – „Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i tak jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, tak Ty przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków” – wszyscy odpowiadają: „Amen”.
  5. Po tych słowach można przystąpić do posiłku.

Pełen przebieg błogosławieństwa dostępny na stronie Klasztoru św. Józefa

(Opracowano na podstawie: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, tom II, Katowice 2001).

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest