Powstanie centrum Katowice Erasmus+ InnHUB

Powstanie centrum Katowice Erasmus+ InnHUB

27 kwietnia 2022 Wyłączono przez redakcja

W Katowicach powstanie międzynarodowego centrum innowacji programu Erasmus+ InnHUB – przewiduje porozumienie podpisane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Projekt InnHUB będzie wspierać nowoczesne kształcenie młodzieży i jej rozwój zawodowy w firmach oraz na uczelniach wyższych.

Centrum Katowice Erasmus+ InnHUB będzie pierwszym w regionie tego typu miejscem spotkań informacyjnych oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami oraz nowymi technologiami, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłu i nauki. Projekt stworzyły Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Erasmus+ InnHUB będzie brać udział w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego. Pozwoli to podnieść poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego międzynarodową wymianę edukacyjną oraz realizację projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu.

„Działalność nowo otwartego centrum będzie ukierunkowana na promocję korzystania z programu, w celu realizacji innowacyjnych projektów łączących instytucje z województwa śląskiego z partnerami zagranicznymi – tłumaczył dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz sygnatariusz porozumienia. – Szczególnie ważny jest fakt, że ze środków programu Erasmus+ mogą korzystać nie tylko szkoły, uczelnie, ośrodki kształcenia zawodowego, ale także organizacje trzeciego sektora oraz firmy. Budżet, jaki Komisja Europejska przeznaczyła na lata 2021-2027 to ponad 28 mld euro” – dodał.

Głównym organizatorem centrum innowacji Erasmus+ InnHUB będzie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której prezes, dr Janusz Michałek, przy podpisaniu porozumienia powiedział, że dzięki tej inicjatywie będzie można realizować ideę złotego trójkąta związanego ze współpracą biznesu, nauki i samorządu.

„Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca innowacyjnych firm ze szkolnictwem, to najlepsza droga do sukcesu zarówno dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak i działających na terenie Śląska przedsiębiorstw, które już teraz zmagają się z niedoborem specjalistów” – podkreślił dr Janusz Michałek.

Sygnatariusze porozumienia wskazywali, że jednym z kluczowych zadań operacyjnych centrum będzie wykorzystanie potencjału, dotyczącego współpracy śląskich uczelni, szkół i ośrodków kształcenia zawodowego, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie tego najbardziej uprzemysłowionego w Polsce regionu.

Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz gość honorowy wydarzenia, dziękował za stworzenie projektu Erasmus+ InnHub. „Cieszą nas bardzo nowe pomysły związane z tą inicjatywą oraz nowe środki, które dzięki temu projektowi zasilą Katowice i cały region”– dodał.

Także Politechnika Śląska będzie aktywnie działać w ramach projektu Erasmus+ InnHub.

„Politechnika Śląska we współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną będzie wspierać działania realizowane w ramach Inicjatywy Eramus+ InnHub, bo wierzymy, że ten projekt pozwoli stworzyć nowe centra rozwoju i będzie służył rozwojowi gospodarki” – tłumaczył prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej oraz gość honorowy wydarzenia.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii i również gość honorowy wydarzenia podkreślił na koniec, że tworzenie projektów, które dają możliwość współdziałania jest bardzo ważne. „Trzeba podejmować takie inicjatywy, bo owoce takiej współpracy będą widoczne zarówno w krótko, jak i długofalowej perspektywie”.

Centrum Katowice Erasmus+ InnHUB będzie mieścić się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-biznesowych w Polsce. W dniach 25 – 27 kwietnia, podczas 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, poruszane są najbardziej aktualne tematy istotne dla rozwoju gospodarki kraju, regionu i całego kontynentu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest