Ulga dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów

9 grudnia 2022 Wyłączono przez redakcja

Osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnują z pobierania świadczenia i są nadal aktywne zawodowo, mogą skorzystać z zerowego PIT-u.

Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy mają ustalone prawo do emerytury, lecz jej nie pobierają, oraz tych, którzy o takie świadczenie nie wnioskowali choć są w wieku emerytalnym.  

Emerytura to prawo a nie obowiązek, a osiągniecie powszechnego wieku emerytalnego nie jest równoznaczne z koniecznością przejścia na świadczenie. Jest grono osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) chcą pozostawać w firmie i wciąż pracują. Wszystko zależy od sytuacji danej osoby, ale warto pamiętać o tym, że dłuższa praca to wyższe świadczenie. Dodatkowo osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nie skorzystały z uprawnień emerytalnych, tylko nadal pracują i podlegają ubezpieczeniom społecznym, mogą skorzystać z ulgi podatkowej jaką jest PIT-0.

Kwota przychodów podlegająca uldze

– Z preferencji mogą skorzystać seniorzy osiągający przychód z pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, a także będący przedsiębiorcami. Roczny limit przychodów wolnych od podatku wynosi 85 528 zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł brutto (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS otrzymywały, ale zawiesiły prawo do świadczeń. – Nie skorzystają natomiast seniorzy, które osiągnęli powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę, a jednocześnie dorabiają – dodaje rzeczniczka.

Z PIT-0 nie będą mogły korzystać osoby uzyskujące dochody na umowie o dzieło. By skorzystać z preferencji podatkowej, nie można pobierać emerytury, renty rodzinnej z ZUS, emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, czy świadczenia dla żołnierzy zawodowych i służb mundurowych orazuposażenia sędziego.   .

Zaświadczenie do pracodawcy

Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu rocznym za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Aby zastosować ulgę pracujący seniorzy  muszą złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy.

W przypadku, kiedy prowadzi on działalność gospodarczą to, zgodnie z przepisami, nie można skorzystać ze zwolnienia w trakcie roku. Taka osoba będzie mogła dokonać ostatecznego rozliczenia w zeznaniu rocznym.

– Warto pamiętać, że zwolnienie z PIT to niejedyna korzyść z dłuższej pracy. Dzięki dodatkowym składkom, jakie wpłyną na konto emerytalne, ubezpieczony odraczając o rok moment przejścia na emeryturę, może liczyć na świadczenie wyższe o ok. 8 proc. – dodaje rzeczniczka.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest