Echo Chorzowa – interwencje -Siemianowicka 46 oraz Krótka 3

9 marca 2023 Wyłączono przez redakcja

Budynek przy ulicy Siemianowickiej 46 jest objęty pełną ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A/338/11) interwencja redakcji Echo Chorzowa, mieszkańców i uczestników grupy Kocham Chorzów.

Nasza interwencja ws. zgłoszeń od mieszkańców Chorzowa w grupie „Kocham Chorzów” oraz zapytań do naszej redakcji. Instytucja, która interweniuje w tego typu sytuacjach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Informacje o podjętych działaniach przez PINB otrzymaliśmy z UM Chorzów z biura prasowego.

Zamieszczamy odpowiedź z PINB uzyskane z biura prasowego UM Chorzów:

Informuję, że dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Siemianowickiej 46 w Chorzowie zastała w dniu 7 lutego 2023 roku wydana decyzja nakazująca współwłaścicielowi i osobie pełniącej zarząd nad budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym na działce nr 491/62 przy ulicy Siemianowickiej 46 w Chorzowie wykonać roboty budowlane, zabezpieczające obiekt przed zagrożeniem dla ludzi i mienia, tj:

  1. Od strony elewacji frontowej zamurować wszystkie otwory okienne usytuowane w części parterowej ww. obiektu oraz otwór wejścia głównego do budynku z pozostawieniem zabytkowych drzwi wejściowych i klinkierowych parapetów okiennych w stanie nienaruszonym,
  2. Od strony podwórza wykonać stałe ogrodzenie, zabezpieczające wejście na teren ww. obiektu lub alternatywnie wykonać od strony elewacji tylnej roboty zabezpieczające jak w punkcie 1,
  3. Od strony elewacji frontowej, wykonać do poziomu dachu częściową rozbiórkę trzech naczółków, wraz z zabezpieczeniem miejsc po rozebranych obiektach, przed wpływem czynników atmosferycznych.

Nadto informuję, że ww. budynek jest objęty pełną ochroną konserwatorską ponieważ wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A/338/11).

       Natomiast Sprawa złego stanu technicznego budynku przy ulicy Krótkiej 3 w Chorzowie nie była znana naszemu organowi. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić czynności kontrolne tego obiektu.

Informacji udzielił:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie

Dziękujemy za rzeczowe i kompetentne informacje udzielone przez Pana Inspektora oraz pomoc którą udzielił nam przedstawiciel biura prasowego UM Chorzów.

Szczególne podziękowania dla Pana Krystiana Zacnego za zgodę na publikację interesującego materiału zdjęciowego. Więcej zdjęć Pana Krystiana jest dostępnych w grupie Kocham Chorzów.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest