Zabezpieczmy Żabie Doły!

Zabezpieczmy Żabie Doły!

19 maja 2023 Wyłączono przez redakcja

Prezydent Andrzej Kotala aby zabezpieczyć obszar Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły, zwrócił się z apelem do Wojewody Śląskiego o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności jego decyzji do czasu rozstrzygnięcia postępowania wznowieniowego. 

W obrocie prawnym nadal jest bowiem dokument, który pozwala na wjazd ciężkiego sprzętu na ten teren i wyrządzenie tam nieodwracalnych szkód. 
Niezwykle ważny element tego obszaru stanowią nasypy kolejowe, w stosunku do których firma zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na ich rozebraniu. Powstrzymanie tych działań ma niebagatelne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ochrony interesu publicznego. Samo wjechanie sprzętem i urządzeniami przeznaczonymi do rozbiórki tego typu obiektów, może wpłynąć negatywnie na faunę i florę „Żabich Dołów” i zaburzyć cały ekosystem.

Chodzi o to, by mieć 100-procentową pewność, że do czasu zamknięcia sprawy nikt nie odważy się wjechać tam ciężkim sprzętem – mówi Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa. I dodaje: Konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym wstrzymania wykonalności decyzji uchylającej sprzeciw, by zabezpieczyć obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły” przed jego potencjalną dewastacją.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest