Stadion Śląski: rozstrzygnięto przetarg

21 sierpnia 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła

projekt: GMP Architekten

W przetargu na wykonanie zadaszenia Stadionu Śląskiego wybrano ofertę niemieckiej firmy Pfeifer: Seil- und Hebetechnik. Koszt realizacji tego zadania to ok. 70 mln złnetto.

Przetarg obejmował badanie lin, które pozostały na budowie po awarii łączników, tzw. „krokodyli” w lipcu 2011 i określenie ich przydatności do ponownego wykorzystania, montaż konstrukcji zadaszenia widowni z pokryciem z poliwęglanu oraz monitoring konstrukcji. Koszt tego zadania oszacowano w ogłoszeniu przetargowym na ok. 45 mln zł netto.

Wysokość oferty Pfeifer: Seil- und Hebetechnik wynika głównie z wyceny ryzyka. Firma szacuje swoje ryzyko ze względu na kontynuację realizacji zadania po poprzednim wykonawcy oraz na udzielaną gwarancję – 60 miesięcy dla montażu konstrukcji oraz 180 miesięcy dla zabezpieczenia antykorozyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że wysokość oferty Mostostalu Zabrze (dotychczasowego wykonawcy) z lutego 2014 opiewała na podobną kwotę. Nie obejmowała ona jednak gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wynoszącej 180 miesięcy, badania lin (wraz z uwzględnieniem transportu lin obwodowych do specjalistycznego warsztatu), wymiany i naprawy lin uszkodzonych, dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego całości konstrukcji linowej, dodatkowych dostaw poliwęglanu, wykonania systemu monitoringu zadaszenia oraz gwarancji dla konstrukcji linowej po zamontowaniu wynoszącej 60 miesięcy.

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z Pfeifer: Seil- und Hebetechnik. Termin na ukończenie robót objętych zakresem tego przetargu to początek 2016.

Ponadto należy przypomnieć, że obecnie jest realizowana przebudowa zaplecza rozgrzewkowo – treningowego dla potrzeb funkcji lekkoatletycznej na stadionie. Termin ukończenia robót to grudzień 2014. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie nowego ogrodzenia stadionu wraz z robotami towarzyszącymi.

Aktualnie trwają także przygotowania do przeprowadzenia przetargów na następujące zakresy robót: roboty budowlane wykończeniowe, instalacje elektryczne i sanitarne; instalacje elektryczne niskoprądowe; ukończenie widowni stadionu wraz z montażem krzesełek; ukończenie robót związanych z wprowadzeniem funkcji lekkoatletycznej na płycie boiska; zagospodarowanie terenu, mała architektura, drogi i ukończenie robót związanych z infrastrukturą podziemną wokół stadionu.

Te przetargi powinny zostać ogłoszone w IV kwartale 2014 roku, a zakończenie robót planowane jest w pierwszym półroczu 2016. Potem przez kilka miesięcy mogą potrwać procedury związane z odbiorem inwestycji oraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na użytkowanie obiektu. Zgodnie z optymistycznym scenariuszem oddanie Stadionu Śląskiego do użytku powinno nastąpić do końca 2016 roku.

źródło: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest