Dla pasjonatów i opornych

Dla pasjonatów i opornych

1 listopada 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Kursy językowe, warsztaty komputerowe i wyjazdy edukacyjne… To wszystko w ramach bezpłatnych zajęć dla chorzowskiej młodzieży licealnej oraz gimnazjalnej. Liderem projektu organizowanego w partnerstwie z trzema chorzowskimi szkołami jest firma Graficom.

DarekPrzedsięwzięcie realizowane w ZSO nr 2 w Chorzowie Starym, w Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie Batorym oraz w Gimnazjum nr 3 w Chorzowie II, jest finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. – Zajęcia są organizowane zarówno dla uczniów, którzy mają kłopoty z nauką, jak i tych pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Myślę, że niektóre zajęcia mogą również pomóc młodzieży uczestniczącej w projekcie, w odnalezieniu swojej życiowej pasji. To bardzo ważne by realizować tego typu przedsięwzięcia. Nie wszystkich rodziców stać na to by posyłać swoje dzieci na zajęcia dodatkowe – mówi Dariusz Mierzwa. – Jedynie poprzez skuteczną edukację i dodatkowe zajęcia edukacyjne, możemy obronić nasze miasto przed bezrobociem, a młodzieży ułatwić wejście na trudny rynek pracy – dodaje właściciel firmy Graficom.

Rozwiń Skrzydła

Foto 1W programie „Rozwiń skrzydła” realizowanym w ZSO nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej, uczestniczy aż 110 licealistów. – Uczniowie są bardzo zadowoleni. Zajęcia umożliwiają im zdobycie cennej wiedzy oraz uzyskanie dodatkowej pomocy w przygotowaniu się do matury – zaznacza Anna Waldowska, wicedyrektor ZSO nr 2. Licealiści mogą skorzystać m.in. z lekcji wyrównawczych z języka angielskiego oraz matematyki. – Staram się przekonać uczniów do tego, że matematyka to fajny przedmiot. Podczas zajęć dodatkowych panuje zupełnie inna atmosfera niż w trakcie normalnych, szkolnych lekcji. Uczestnicy wykazują większe zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, czują się swobodniej, nie są oceniani i dużo chętniej się uczą – przekonuje Ewa Kulawik.

Foto 2W ramach zajęć poszerzających standardowy program nauczania, uczniowie mogą również korzystać z warsztatów ekologiczno – przyrodniczych. – Póki co, frekwencja jest stuprocentowa. Organizujemy wykłady, zajęcia laboratoryjne, w ramach których przeprowadzamy eksperymenty biologiczne oraz wyjazdy edukacyjne do oczyszczalni ścieków. Zwieńczeniem tego cyklu jest „Noc Ekologów”, podczas której opracowujemy zdobytą wiedzę i przedstawiamy ją w formie graficznej – mówi Tomasz Wuttke. – Wykłady są prowadzone w formie akademickiej i obejmują zakres wiedzy przekazywanej na drugim i trzecim roku studiów. To z pewnością pomoże uczestnikom swobodniej wdrożyć się w tryb nauki na studiach – dodaje.

Podjęte działania w projekcie oraz intencja sensu jego realizacji z pewnością pomoże uczestnikom swobodniej wdrożyć się w tryb nauki na studiach oraz zwiększy umiejetności i możliwości pozyskania pracy – mówi Dariusz Mierzwa właściciel firmy Graficom.

Rozwiń swoje zainteresowania

Foto 3Bezpłatne zajęcia dla młodzieży odbywają się także w Gimnazjum Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. – Wspólnie z firmą Graficom realizujemy projekt „Rozwiń swoje zainteresowania”. To nie tylko lekcje wyrównawcze z języka niemieckiego czy angielskiego, ale również mnóstwo innych ciekawych zajęć, które z pewnością pomogą naszym podopiecznym w dalszej drodze edukacyjnej oraz zawodowej – przekonuje Mariola Steuer – Cebula, wicedyrektor Gimnazjum nr 3.

W tym pomagają warsztaty z przedsiębiorczości oraz aktywnych metod poszukiwania pracy. – Organizujemy nie tylko zajęcia pomagające w odnalezieniu się na rynku pracy, ale również wyjazdy edukacyjne do Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Banku Polskiego oraz na Giełdę Papierów Wartościowych. Myślę, że na tego typu działania nigdy nie jest za wcześnie. Warto rozmawiać z młodzieżą o tym co chcą robić w życiu. Im szybciej będą ukierunkowane, tym lepiej – zaznacza Dariusz Mierzwa, właściciel firmy Graficom.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły cieszą się również warsztaty teatralne. – Wcześniej organizowaliśmy już koło teatralne. Teraz te zajęcia odbywają się w ramach programu unijnego. Wspólnie chodzimy do teatru, przeprowadzamy warsztaty i poznajemy ciekawe zagadnienia związane z tą formą sztuki. Na zakończenie zorganizujemy spektakl teatralny stworzony w znaczącej mierze przez naszych uczniów – mówi wicedyrektor gimnazjum nr 3.

Akademia gimnazjalisty

W projekt zaangażowało się również Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie Batorym, gdzie realizowany jest projekt „Akademia gimnazjalisty”. Tutaj – podobnie jak w pozostałych szkołach uczestniczących w projekcie – odbywają się bezpłatne kursy z zakresu bezpieczeństwa w internecie, podstaw prawa autorskiego, grafiki komputerowej, które umożliwiają nabycie umiejetności w zakresie tworzenia własnych strony internetowych lub blogów.

– Ten projekt, podobnie jak pozostałe realizowane w pozostałych szkołach, są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Starałem się o nie, nie tylko dla dobra szkół, ale przede wszystkim samych uczniów. W zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych bierze udział ponad 300 osób. Jestem przekonany, że każdy wyniesie z nich wiele dobrego – podkreśla Dariusz Mierzwa, właściciel firmy Graficom.

Tomasz Breguła

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest