Niepełnosprawny kontra strona www urzędu

Niepełnosprawny kontra strona www urzędu

27 marca 2015 Wyłączono przez redakcja

Czy samorządy radzą sobie z dostosowaniem stron do przepisów prawa? Osoby niepełnosprawne i starsze nierzadko stanowią aż 1/4 osób odwiedzających strony internetowe instytucji publicznych. Niemniej tylko co dziesiąta z publicznych stron www jest dostosowana do ich potrzeb.

W Polsce, jak wynika z danych GUS, osoby niepełnosprawne stanowią 13% społeczeństwa. Z kolei seniorzy, powyżej 60 roku życia – 15%, a z roku na rok ich przybywa. Te dwie grupy są zasadniczo najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe. Taki obraz powinien naturalnie skłaniać ku działaniom na rzecz dostosowania, szczególnie publicznych, stron internetowych do osób niepełnosprawnych i starszych. Mobilizację w tym zakresie dyktują podmiotom realizującym zadania publiczne także aktualne przepisy prawa – rozporządzenie z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

“Kompleksowe dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów,  jest zagadnieniem istotnym i wymaga, poza doświadczeniem w tworzeniu stron www, znajomości i zrozumienia standardu.” – mówi Sylwia Mazurek z Fundacji Media 3.0.

Czym jest zatem standard opisany enigamtycznym skrótem WCAG 2.0? Upraszczając to zbiór wytycznych dotyczących tworzenia stron internetowych w sposób, umożliwiający równy dostęp do informacji wszystkim użytkownikom. Strona zgodna z WCAG 2.0 to strona, po zasobach której bez problemu porusza się zarówno osoba niedowidząca, niewidoma, niepełnosprawna ruchowo, starsza a także słabiej wykształcona.

“Samorządy w coraz większym stopniu rozumieją istotę tego zagadnienia, lecz często nie dysponują zasobami, narzędziami i wiedzą umożliwiającą dostosowanie prowadzonych przez siebie serwisów we własnym zakresie” –  mówi Sylwia Mazurek. “Dlatego powstał w naszej fundacji projekt, którego celem, oprócz zapewnienia dostępu do internetowych zasobów instytucji publicznych osobom niepełnosprawnym, jest umożliwienie dostosowania stron do standardu WCAG 2.0 małym podmiotom administracji publicznej oraz małym organizacjom pozarządowym.” I dodaje: “Specjaliści z naszej fundacji zajmują się narzędziami z zakresu ICT i potrzeb osób osób niepełnosprawnych, dlatego też dostosowywanie stron do standardu WCAG 2.0 jest obecnie jednym z naszych projektów”.

W ramach projektu fundacja oprócz kompleksowego dostosowania strony do standardu, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym pozwala na uzyskanie dofinansowania od 10% do 60% kosztów, w zależności od wielkości i rodzaju podmiotu.

Projekt otworzstrone.pl dofinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG, prowadzony jest przez Fundację Media 3.0 do końca maja 2015 r.

(autor: Sylwia Mazurek Fundacja Media 3.0)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest