Festyn pod Szybem Prezydent

9 lipca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Dzień Chorzowskich Organizacji Pozarządowych odbył się 20 czerwca pod Szybem Prezydent. Przez blisko cztery godziny, w rozstawionych pod dawną wieżą wyciągową namiotach, odbywały się prezentacje działalności niemal 20 lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Wydarzeniu towarzyszył Festiwal Orkiestr Dętych, podczas którego odbywały się występy muzyków oraz mażoretek z kraju i zagranicy.

Na rzecz miasta i mieszkańców

P1050707(1)Wśród zgromadzonych organizacji nie zabrakło reprezentantów Stowarzyszenia „Nasz Dom”. – W tej chwili realizujemy dwa projekty skierowane do osób w różnym przedziale wiekowym. Od 1 czerwca rusza program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – Akademia Seniora, a także Akademia Kompetencji promująca aktywną integrację społeczności lokalnej. Ten drugi z projektów współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i będzie realizowany do końca października przyszłego roku. Zachęcam do uczestnictwa w organizowanych przez nas przedsięwzięciach i bliższym zapoznaniu się z prowadzoną przez nas działalnością – podkreślał Dariusz Mierzwa, v-prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”.

P1050700Rozmowy na temat kierunków rozwojowych miasta toczyły się natomiast przy stanowisku Samorządowej Inicjatywy Mieszkańców. – Od 2009 roku posiadamy szczegółowy program zmian dla każdej dzielnicy Chorzowa. Część z naszych propozycji została już zrealizowana. Mam na myśli m.in. remont ul. Jagiellońskiej czy budowę Centrum Przesiadkowego. Największa praca jest jednak przed nami. Miasto potrzebuje wprowadzenia zasadniczych zmian w zakresie polityki inwestycyjnej, oświaty, pomocy społecznej i na wielu innych płaszczyznach działalności – przekonywał Dariusz Olejniczak.

Tożsamość regionalna

Podczas imprezy organP1050704(1)izowanej w ramach Święta Miasta można było porozmawiać z członkami Stowarzyszenia Kopalnia Kultury. Organizacja prowadzi działalność na rzecz ochrony, promocji utrwalenia wielokulturowego dziedzictwa śląska i zagłębia dąbrowskiego, szerzenie postaw tolerancji i akceptacji oraz działanie na rzecz dialogu między narodami, kulturami oraz religiami. – Stowarzyszenie funkcjonuje od dwóch lat. Wszystko zaczęło się w Bytomiu, a od od listopada działamy również w Chorzowie. Prowadzimy wiele interesujących przedsięwzięć, w tym gry miejskie czy na przykład projekt genealogiczny „Opowieści rodzinne – poznaj swoją historię.” Podczas warsztatów można się dowiedzieć jak przechowywać pamiątki lub w jaki sposób poszukiwać swoich przodków – mówiła Larysa Michalska.

P1050701(1)Kolejną organizacją działającą na rzecz ochrony i promocji śląskiego dziedzictwa i kultury, która zaprezentowała się pod Szybem Prezydent, był Ruch Autonomii Śląska. – W tej chwili mam na sobie oryginalny, śląski strój. Właśnie tak ubierali się niegdyś moi przodkowie, hajduczanie. Chcę w ten sposób podkreślać i promować naszą tradycję i tożsamość regionalną. Ten dzień to również dobra okazja do nagłośnienia naszej akcji „Tyta dla piyrszoka”. Mimo że do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego jeszcze daleko, to warto już teraz pomyśleć o wsparciu dzieci z biednych rodzin – zachęcał do przyłączenia się do akcji Michał Kiołbasa.

Profilaktyka, pomoc, wsparcie…

P1050695Problematykę pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poruszano przy stanowisku Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Feniks”. – Każdego dnia można u nas znaleźć wsparcie, bezpieczne miejsce. Przychodząc do naszej siedziby można porozmawiać ze specjalistami i psychologami, którzy pomagają zmienić sposób myślenia i postrzegania świata. Staramy się uświadomić, że żaden problem nie musi trwać wiecznie i można sobie z nimi poradzić. Spędzamy razem czas, jeździmy na wycieczki, do kina i wspieramy się wzajemnie. Zachęcam wszystkich, którzy czują taką potrzebę, do przyjścia do nas – mówił Roman Jurczyk, prezes stowarzyszenia.

P1050698Wydarzenie było również okazją do rozmów na temat diagnozowania, leczenia oraz rehabilitacji w leczeniu raka piersi. – Zachęcamy kobiety by już od najmłodszych lat diagnozowały się i przeprowadzały samokontrolę. Ważne by przeprowadzać ją regularnie ponieważ tylko wczesne wykrycie choroby i podjęcie leczenia daje szansę powrotu do pełni zdrowia – zaznaczała Maria Balicka, przewodnicząca wolontariuszek Wspólnoty Amazonek „Nadzieja” w Chorzowie.

(Nie)pełnosprawni

P1050705(1)Pod Szybem Prezydent odbywały się również warsztaty terapii zajęciowej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. – Chcemy uświadomić ludziom, że osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadają duży potencjał. Pod naszym szyldem działa 11 pracowni o różnej specyfice. Robimy na przykład podpałkę do grilla lub wkłady do zniczy. Dziś zorganizowaliśmy warsztaty rękodzielnicze dla dzieci. Każdy maluch może sobie wybrać, pomalować i wziąć ze sobą na pamiątkę figurkę z masy solnej lub gipsu. Odlewy przygotowali nasi podopieczni – mówiła Karina Gorol, pracownik stowarzyszenia.

***

Dzień Chorzowskich Organizacji Pozarządowych był również okazją do zorganizowania pokazu chorzowskiej sekcji karate Chi-ryu-aiki-jitsu. Zaprezentowane zostały techniki z kijem, białą bronią, a także Tameshi-wari – czyli łamanie dachówek różnymi częściami ciała. O tym jak trudna to sztuka mogli przekonać się śmiałkowie usiłujący przejść japoński „test rozbijania”.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest