Chorzów dawniej i dziś

4 listopada 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Prasa w Chorzowie (cz. 2)

Z periodyków ukazujących się na terenie Chorzowa należy również wymienić „Bismarckhütter Zeitung” (początkowo „Bismarckhütter Anzeiger”), wydawany od 1914 roku w Hajdukach, a także „Gemeindeblatt für Chorzow” (od 1911 roku) z redakcją w Chorzowie Starym. Obydwa pisma przestały się ukazywać przed rozpoczęciem I wojny światowej. Świadectwem tamtych czasów jest popiersie Jana Gutenberga znajdujące się na budynku u zbiegu dzisiejszych ulic Szabatowskiego i Katowickiej. To właśnie tutaj mieściła się dawniej redakcja „Königshütter Tageblatt”. Rzeźbę wykonał Ignacy E. Blaszke z Krakowa, który przedstawił wynalazcę druku w sędziwym wieku, z książką i rylcem w dłoniach.

Do innych, wartych odnotowania tytułów wydawanych w Chorzowie, należą m.in. „Czerwony Sztandar/Rote Fahne” (75 numerów w latach 1920 – 1921) – organ prasowy Komunistycznej Partii Górnego Śląska, czy też miesięcznik „Odzież” (1922 – 1932) i kwartalnik „Nowa Odzież” (1933 – 1939), wydawane przez Wojciecha Smarzewskiego. Rozchodziły się one na całą Polskę, a nawet poza jej granice. W naszym mieście ukazywały się także inne pisma środowiskowe, jak na przykład: „Wzajemna Pomoc” (1910 – 1938) –organ Związku Zawodowego Metalowców, Hutników, Robotników Fabrycznych i Pokrewnych Zawodów, czy też „Młody Krajoznawca Śląski” (1934 – 1937) – pismo Zrzeszenia Szkolnych Kół Krajoznawczych Śląskich.

Po drugiej wojnie światowej jedynym pismem otwartym dla szerokiej publiczności stał się powstały w 1956 roku tygodnik regionalny „Goniec Górnośląski”. W okresie PRL-u liczne były pisma dużych zakładów pracy, np. „Głos Azotów”, „Kościuszkowiec” Huty Kościuszko, czy „Naprzód Hutnicy” Huty Batory. Po transformacji proporcje zdecydowanie zmieniły się. Wprowadzenie wolności słowa zadecydowało, że z podziemia mogły wyjść wspólnoty parafialne. To spowodowało, że dziś niemal każda parafia ma swoje pismo (m.in. „Florian” w parafii św. Floriana, „Franciszek” w parafii św. Franciszka, „Gazetka Parafialna Kościoła Ducha Świętego w Chorzowie” czy „Głos Serca Jezusowego” w parafii Najświętszego Serca PJ). Liczne są też niskonakładowe pisma szkolne, odbite zwykle metodą kserograficzną.

Wśród tytułów, które ukazują lub ukazywały się na przestrzeni ostatnich 20 lat, należy wymienić dwa miesięczniki samorządowe – „Wspólny Chorzów” oraz „Twój Chorzów”, a także pismo „Hajduczanin”, „Starochorzowskie Wieści” i okolicznościowe „Kroniki Chorzowskie” wydawane z okazji Święta Miasta od 2000 roku. W tym samym roku ukazał się także pierwszy numer „Chorzowianina”. W sierpniu 2014 roku opublikowany został natomiast pierwszy numer Informatora Miejskiego „Echo Chorzowa”.

Tomasz Breguła w oparciu o:

„Zeszyty Chorzowskie”, Zbigniew Kapała,

„Mały przewodnik po Chorzowie”, Roman Liczba.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest