Szkoła letnia II stopnia Nauczania o Holokauście.

4 listopada 2015 Wyłączono przez redakcja

Po dziesięciu latach, od otwarcia, w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, Szkoły letniej nauczania o holokauście, w tym roku wystartowała, szkoła II stopnia. Sponsorami projektu były Centrum Badań Holokaustu, Uniwersytet Jagielloński, Illinois Holocaust Museum and Education Center USA i Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście. Współpracowały w realizacji szkoły Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, w Jerozolimie oraz Żydowskie Muzeum Galicja, w Krakowie.

Szkoła II stopnia zgromadziła nauczycieli historii, z całej Polski. Różne regiony kraju ale jedna pasja, poznawanie historii, w miłych okolicach Zamku Przegorzały

W programie szkolenia spotkanie z prof. Markiem Kucią, który wygłosił wykład „Antysemityzm a pamięć o Zagładzie: co wiemy sami i co wynika z badań społecznych” To masa doświadczeń wyniesionych, z rozlicznych programów badawczych realizowanych, w Instytucie Socjologii UJ. Konkluzja badawcza jest bardzo optymistyczna, zmienia się nasza świadomość o holokauście, pod wpływem badań środowiskowych, licznych polskich ośrodków naukowych. Nie jesteśmy tacy antysemiccy, jak nas malują. Pytanie czy o tym wiemy? Skoro wyniki, takich polskich badań, są mało znane, szerokiej opinii publicznej. Niskie nakłady książkowe, znane tylko środowisku akademickiemu, z trudem przebijają się do świadomości społecznej.

Następnie prof. Rafał Pankowski z Collegium Civitas przedstawił problem „Przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi” Spotkania z dr. Wojciechem Strokowskim i Maciejem Zabierowskim poświęcone były zastosowaniom technologii informacyjnej, w nauczaniu historii zagłady.

Świadectwa europejskich i światowych doświadczeń edukacyjnych z Izraela, USA i UE przedstawili Alex Dancyng, dr Piotr Trojanowski i prof. Michael Berenbaum i Kelly Szany. Nauczanie historii napotyka, na różne problemy, w całym świecie. Interesująca była wymiana doświadczeń między, polskimi i amerykańskimi nauczycielami. Jedno jest faktem, w żadnym państwie, nie ogranicza się lekcji nauczania historii, ani nie eksperymentuje się, z podmiotowym podejściem pedagogicznym, tego przedmiotu, tak jak w Polsce. Historia ma uczyć życia i dawać świadomość obywatelską, przyszłych pokoleń. To bardzo ważny cel dydaktyczny ale również wychowawczy. Co do tego zgodzili się wszyscy.

Szkoła to również warsztaty prowadzone przez Roberta Szuchtę. „Jak połączyć historię regionalną Żydów, z wizytą edukacyjną, w miejscu pamięci ich Zagłady” Ważna kwestia dotycząca przygotowania do wizyty, w miejscach pamięci. Często widzimy dziś, że wyjazd do Auschiwitz to szkolna wycieczka. Brak refleksji o miejscu pamięci pomordowanych, o tym ,że uczestniczymy, w wizycie na cmentarzu, o tym co tu się stało z człowiekiem w sensie kondycji ludzkiej. Dziś zjawisko tzw. „black tuor” jest częścią usług i często przemysłu turystycznego (organizacja wyjazdów , wydawnictwa, gadżety itp.) Dlatego bardzo ważnym jest podzielenie naszej pracy pedagogicznej, na trzy etapy przygotowujące wizytę. Wykład wprowadzający – Wizyta – Refleksja. Ciekawe doświadczenia, w tym zakresie przedstawione zostały przez środowisko wrocławskich nauczycieli, związanych z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W stolicy Dolnego Śląska jest realizowany projekt „Edukacja w Miejscach Pamięci” Młodzież szkolna posiada możliwości wyjazdu do miejsc pamięci, co jest finansowane przez samorząd miejski.

Kolejna faza warsztatowa to zajęcia, z Arkadiuszem Walczakiem, z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń. „Wykorzystanie filmów fabularnych i dokumentalnych w nauczaniu o Holokauście” Wykład o drogach i bezdrożach filmowych obrazów zagłady dał wszystkim, możliwość innego nowoczesnego, spojrzenia na tę znaną technikę nauczania, co jednak wzbudziło wiele kontrowersji.

Szkoła to też wycieczki do Muzeum Żydowskiego Galicja, w Krakowie na projekcję filmu „Treblinka’ s last witness” oraz elementy programu Festiwalu Żydowskiego na Kazimierzu

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy programu mogli partycypować, w panelu dyskusyjnym „Przywracanie pamięci i dziedzictwa żydowskiego w społeczeństwach lokalnych” prowadzonego przez dr hab. Jolantę Ambroziewicz – Jacobs Dyrektora Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szkoła Letnia II stopnia – Nauczania o Holokauście, na Zamku Przegorzały, to okazja do nauki i fantastycznego spojrzenia na różnorakie dobre praktyki pedagogiczne, realizowane w polskimi i światowym środowisku edukacyjnym.

Krystian Kazimierczuk

 

 

 

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest