Będzie powtórka

Będzie powtórka

5 grudnia 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

W ubiegłą środę, 25 listopada, odbyły się wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów. Nie udało się jednak wyłonić przyszłych członków tego nowego organu doradczego w strukturach władz miejskich.

– Wystarczającą liczbę głosów otrzymało 20 kandydatów, pozostali kandydaci otrzymali 0 głosów. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów rozdz.3. §6. rada liczy 25 osób – poinformował referat komunikacji społecznej.

Drugie głosowanie odbędzie się 9 grudnia br., ponownie w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy ul. Dąbrowskiego 7. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Tym razem lokal wyborczy będzie czynny w godz. 10:00 – 17:00.

Przypominamy, że można wybrać tylko jednego kandydata stawiając na karcie do głosowania znak ”X” w kratce znajdującej się obok jego nazwiska. – Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie 6 osobowym. Przewodniczącą komisji jest Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej – informuje referat komunikacji społecznej.

– Informacja o wyborze członków Rady ogłoszona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Chorzów w terminie do 14 dni od momentu głosowania – informuje chorzowski referat komunikacji społecznej. Lista kandydatów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Na temat Chorzowskiej Rady Seniorów pisaliśmy już w sierpniu br. Tekst można przeczytać tutaj.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest