Walczymy z niską emisją w Chorzowie!

Walczymy z niską emisją w Chorzowie!

6 stycznia 2017 Wyłączono przez redakcja

Uwaga Mieszkańcy!

Prosimy, aby każdy przypadek palenia śmieciami w piecach zgłaszać do Straży Miejskiej (pod bezpłatny telefon alarmowy 986 lub pod numer 32 2416 145). Dzięki podpisaniu umowy z rzeczoznawcą, możliwe jest już przeprowadzenie kontroli w domach lub firmach na terenie Chorzowa.

Wcześniej funkcjonariusze nie mieli możliwości wyciągnięcia konsekwencji względem „dymiących” sąsiadów. Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu. Zgodnie z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (instalacjami specjalnie do tego przystosowanymi), podlega karze aresztu albo grzywny. W myśl art. 225 § 1. Kodeksu Karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lu b utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Trzeba pamiętać o tym, że dym ze spalonych śmieci jest nie tylko uciążliwy, ale także toksyczny.

Czego nie wolno spalać:

• wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• odzieży, obuwia,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
• sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Czym grozi spalanie odpadów:

• pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
• tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
• tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
• dwutlene k siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
• chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
• cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
• dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

(źródło UM Chorzów)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest