Metropolia rusza.

Metropolia rusza.

7 kwietnia 2017 Wyłączono przez redakcja

Metropolia rusza. Śląskie samorządy mają plan działań w związku z tworzeniem metropolii. Śląskie miasta powinny zdecydować o konsultacjach ws. metropolii do 12 kwietnia, a przeprowadzić je najpóźniej do połowy maja – zakłada orientacyjny harmonogram działań związanych z tworzeniem związku metropolitalnego, który opublikował samorząd Katowic.

Metropolia na Śląsku powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. Wcześniej zainteresowane samorządy muszą przeprowadzić szereg procedur poprzedzających utworzenie związku. W procedurze tworzenia metropolii szczególną rolę mają Katowice. Związek utworzy rozporządzeniem Rada Ministrów, na wniosek ministra SWiA, sporządzany na podstawie wniosku rady miasta Katowice.

To radni Katowic zaproponują ostatecznie określone docelowo w rozporządzeniu Rady Ministrów: nazwę związku, jego granice oraz siedzibę władz. Ponadto pełnomocnikiem ds. utworzenia związku  będzie prezydent Katowic. Ustawa da mu uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku. Będzie miał zadania i kompetencje zgromadzenia związku – do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu – do dnia jego wyboru.

Według naczelnika wydziału komunikacji społecznej katowickiego magistratu Macieja Stachury określone ustawą terminy wymagają teraz bardzo szybkich działań gmin. Przed świętami wszystkie rady gmin podejmą uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, następnie we wszystkich gminach rozpoczną się konsultacje. Później każda gmina powinna przekazać Katowicom swoją opinię w formie uchwały radnych podsumowującej przeprowadzone konsultacje społeczne. Te uchwały zbierze najpóźniej do połowy maja katowicki samorząd, który potem przekaże je do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

GZM na tej podstawie w ciągu kilku dni skompletuje wniosek o utworzenie metropolii, który  następnie w formie uchwały przyjmą katowiccy radni. Wniosek ten – wraz m.in. z opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku zostanie przekazany do wojewody śląskiego.

Orientacyjny harmonogram zakłada, że wojewoda śląski przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją opinią ministrowi SWiA do 14 czerwca, natomiast Rada Ministrów wyda rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku powinno odbyć się następnie do 1 września.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii. Według obecnych szacunków powinno to być ok. 280 mln zł rocznie. Ostatnio zainteresowanie przystąpieniem do związku wyrażało ok. 40 miast i gmin woj. śląskiego.

Źródło: Serwis Informacyjny PAP

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest