Potrzebna koalicja do walki ze smogiem.

Potrzebna koalicja do walki ze smogiem.

8 listopada 2017 Wyłączone przez redakcja

O tym, jak skutecznie walczyć z niską emisją i współpracować na wielu szczeblach, by tworzyć spójne i odpowiedzialne prawo, rozmawiano w trakcie konferencji antysmogowej w Rybniku

Sporo miejsca poświęcono dyskusji na temat przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego i obowiązującej od 1 września br. uchwały antysmogowej dla regionu.

Marszałek Wojciech Saługa przekonywał, że jej zapisy dotyczące zakazu używania paliw i kotłów niskiej jakości nie będą wystarczająco skuteczne bez uregulowań prawnych przyjętych przez Sejm RP i obowiązujących na obszarze całego kraju, związanych z zakazem ich sprzedaży. „Stoimy na progu rewolucyjnej zmiany w myśleniu o smogu i w walce z nim. Uchwała antysmogowa została wypracowana w gronie wielu środowisk. Zdajemy sobie sprawę, że jest niedoskonała, co wynika z faktu, że jest prawem lokalnym i bez wsparcia ze strony rządu w zakresie zakazu sprzedaży złej jakości paliw sami sobie z tym problemem nie poradzimy. Dlatego cieszą wszystkie propozycje tak kompleksowych zmian w tym zakresie” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

foto: BP Witold Trólka

Poseł Gabriela Lenartowicz przedstawiła główne elementy projektu ustawy o czystym powietrzu autorstwa Platformy Obywatelskiej. Projekty te są w założeniu ukierunkowane na obywateli, a ich celem jest poprawa jakości ich życia i prawo do czystego powietrza. „Czyste powietrze nie ma barw politycznych, dlatego liczymy na współdziałanie w zakresie walki ze smogiem i jego skutkami. Proponujemy rozwiązania ustawowe, bo bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest domeną państwa i to państwo ma skuteczne instrumenty, by się o nie troszczyć. Chcemy tworzyć rozwiązania, pod którymi podpiszą się wszyscy, nie zamierzamy zostawiać Polaków samych z tymi problemami” – podkreślała Gabriela Lenartowicz.

W spotkaniu obok marszałka Wojciecha Saługi i poseł Gabrieli Lenartowicz uczestniczył również prezydent Rybnika Piotr Kuczera. W trakcie spotkania zaprezentowano projekty aktów prawnych mających na celu minimalizowanie występowania złej jakości powietrza, a także dobre praktyki w zakresie zwalczania niskiej emisji w przypadku samorządu Rybnika i Województwa Śląskiego.

źródło slaskie.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest