Mama 4+ w ciągu dwóch miesięcy to 6 tyś wniosków!

Mama 4+ w ciągu dwóch miesięcy to 6 tyś wniosków!

7 maja 2019 Wyłączono przez redakcja

Blisko 6 tys. wniosków Mama 4+ w ciągu dwóch miesięcy. Do oddziałów ZUS w województwie śląskim, po dwóch miesiącach obowiązywania programu Mama 4+,  wpłynęło blisko 6 tysięcy wniosków. W całym kraju liczba ta przekroczyła 51 tysięcy.

 Choć przepisy dotyczące Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego obowiązują dopiero od 1 marca już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów. Do 30 kwietnia do śląskich oddziałów ZUS wpłynęło 5892 wnioski. Wciąż jesteśmy liderem wśród województw w Polsce jeśli chodzi o zainteresowanie tym świadczeniem. W podziale na oddziały ZUS, których w kraju jest 43, rybnicki oddział jest na trzecim miejscu, po oddziale w Gdańsku i Rzeszowie, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków o RSU.

Statystka wojewódzka

Do 30 kwietnia do Oddziału w Rybniku i inspektoratów wpłynęło 2282 dokumenty. Na drugim miejscu w województwie, pod względem liczby złożonych wniosków o RSU,  jest zabrzański oddział, w którym przyjęto 1132 wnioski. Na trzecim miejscu jest oddział  ZUS w Bielsku-Białej z liczbą 718 wniosków. W oddziale ZUS w Chorzowie złożono 712 wniosków, a w Częstochowie – 590. Najmniej wniosków o RSU wpłynęło do placówek należących do sosnowieckiego oddziału – 458.

[themoneytizer id=”26206-2″]

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i już w 5642 sprawach zapadły decyzje. W zdecydowanej większości osoby starające się o to świadczenie są w wieku od 60 do 69 lat – 4253. Natomiast 1240 wniosków złożyły osoby w wieku 70-79 lat, a tylko 13 – w wieku 90-99 lat. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o  świadczenie Mama 4+ jest aż 136 osób, które wychowały co najmniej 10 dzieci.

Dla kogo świadczenie

Wnioski o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające cały czas są przyjmowane. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań ustawowych. Przypomnijmy świadczenie przysługuje:

•          matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

•          ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

[themoneytizer id=”26206-2″]

 

Kto nie dostanie świadczenia

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:

•          osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

•          w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia i:

•          nigdy nie pracowała i nie ma prawa do emerytury lub renty –  może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł.

•          pobiera emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż wysokość najniższej emerytury – może mieć przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest