W sprawie weta które spowoduje likwidację programu „Erasmus+” dla studentów –  Poseł do PE Łukasz Kohut pisze list do Premiera M.Morawieckiego

W sprawie weta które spowoduje likwidację programu „Erasmus+” dla studentów – Poseł do PE Łukasz Kohut pisze list do Premiera M.Morawieckiego

7 grudnia 2020 Wyłączono przez redakcja

Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut jako członek Komisji Edukacji i Kultury walczył w Parlamencie Europejskim o jak największe fundusze na projekt Erasmus+” – także, ze względu na moje osobiste doświadczenia. . W ramach prowizorium budżetowego można finansować tylko stałe wydatki i programy, a wymiana studencka do nich nie należy. Erasmus+ to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku. Obejmuje on szkolnictwo wyższe i ma na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim.

Zwracam się do szanownego Pana Premiera o opamiętanie się i odrzucenie weta, gdyż przyniesie ono ogromną szkodę dla całej Polski – wszystkich obywatelek i obywateli. W załączeniu list skierowany do pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest