Rusza pierwszy portal wiedzy dla organizacji ratujących żywność

Rusza pierwszy portal wiedzy dla organizacji ratujących żywność

15 listopada 2021 Wyłączono przez redakcja

 Ratujemy żywność! Rusza pierwszy portal wiedzy dla organizacji ratujących żywność: ratujemyzywnosc.pl 

Portal ratujemyzywnosc.pl, opracowany przez Federację Polskich Banków Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to kolejny krok na drodze do zminimalizowania w Polsce zjawiska marnowania żywności i rozwoju wiedzy i kompetencji w tym zakresie wśród organizacji pomocowych w kraju. Informacje zebrane na portalu ułatwią lokalnym organizacjom odbieranie i przekazywanie nadwyżek żywności oraz poszerzanie wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa żywności czy obowiązujących przepisów prawa. 

W całej Polsce aż 3 300 lokalnych i regionalnych instytucji współpracuje z Bankami Żywności. Dla wielu z nich przekazywanie nadwyżek żywności to tylko jedna z form wsparcia jakie oferują potrzebującym, w związku z tym nie zawsze dysponują niezbędną wiedzą i kompetencjami do organizacji tego typu działań. 

Z tego powodu Federacja Polskich Banków Żywności, w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, opracowała portal ratujemyzywnosc.pl, który jest pierwszym tego typu kompendium wiedzy o ratowaniu żywności oraz pomocy żywnościowej, skierowanym głównie do organizacji pomocowych, poszukujących informacji i porad w zakresie odbierania i przekazywania nadwyżek żywności. 

Budowa portalu to odpowiedź na wyzwania związane z wdrożeniem Ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności, która spowodowała zwiększenie liczby sklepów przekazujących żywność na cele społeczne. Kluczowa okazała się rozbudowa sieci organizacji pomocowych, które odbiorą żywność z krótkim terminem ważności z pobliskiego sklepu i szybko przekażą ją osobom potrzebującym, a także wzrost poziomu ich kompetencji i wiedzy na temat tych działań mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. 

Na portalu znajduje się obszerna baza wiedzy oraz inspiracje zebrane od różnych organizacji ratujących żywność. Osoby odwiedzające stronę ratujemyzywnosc.pl odnajdą informacje na temat m.in.: bezpieczeństwa żywności, prawnych aspektów odbierania nadwyżek żywności, świadomej konsumpcji i produkcji. W dziale „Inspiracje” dostępne są opisy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu ratowania żywności i włączenia społecznego. Powstała także zakładka, w której użytkownicy znajdą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Dotychczas nie było miejsca, w którym organizacja, chcąca włączyć się w ratowanie żywności, mogła zdobyć wszystkie potrzebne informacje na ten temat. Portal ratujemyzywnosc.pl to efekt współpracy sieci Banków Żywności oraz lokalnych organizacji, które posiadają już doświadczenie w odbieraniu i przekazywaniu żywności. Jest to przestrzeń do upowszechniania wiedzy i doświadczeń, budowana przez praktyków i ekspertów podsumowuje Beata Ciepła. 

O Federacji Polskich Banków Żywności 

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE. Tylko w 2020 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 64 tysiące ton artykułów spożywczych. Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się również edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost społecznej świadomości nt. konsekwencji marnowania żywności i sposobów zapobiegania temu zjawisku. 

www / Facebook / Instagram 

O programie 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 

Więcej: https://aktywniobywatele.org.pl/ 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest