Międzynarodowy Dzień Seniora okazją do przypomnienia, jak opiekować się osobą starszą

Międzynarodowy Dzień Seniora okazją do przypomnienia, jak opiekować się osobą starszą

1 października 2022 Wyłączono przez redakcja

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, święto ustanowione przez ONZ. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć kilka prostych zasad opieki nad seniorami.

Światowy Dzień Seniora, to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Obchody Światowego Dnia Seniora to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych, jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.

Ustanowione w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto pod nazwą Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons) ma być okazją do intensywniejszej promocji postulatów w celu poprawy sytuacji osób dojrzałych. Głównymi zakresami tematycznymi są: walka z dyskryminacją, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równy udział w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Promowanie dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami jest niezwykle istotne, zwłaszcza że starsi ludzie mają problemy z codziennymi czynnościami, w tym z kąpielą całego ciała, siadaniem na krześle, kładzeniem się do łóżka i wstawaniem oraz ubieraniem się i rozbieraniem.

Jest to również spore obciążenie dla rodzin, które nie szukają pomocy w instytucjach lub obawiają się zatrudnienia osób z zewnątrz. Jakie są najczęstsze obawy? Przede wszystkim brak zaangażowania i znajomości codziennych nawyków, ponadto brak bezpiecznego, sprawnego i kompetentnego wykonywania opieki. W Polsce to rodzina postrzegana jest nadal jako główne źródło wsparcia, co niestety może przekładać się na opiekę niekompletną i nie spełniać wszystkich potrzeb seniora

Stała opieka i troska o seniora jest niezwykle ważna, bo aż 3 na 10 seniorów doświadcza samotności oraz izolacji.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania zadań mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 60+ roku życia, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich czas i często zapomnieć o chorobach i samotności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania i sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim istnieje ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na problemy dotyczące osób starszych oraz ich aktywizację. Dzięki takim zadaniom jak Światowy Dzień Seniora osoby starsze mogą spędzić czas poza domem, a także rozwijać się poznając różne tematy dotyczące życia codziennego.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest