Jak uczą się dorośli – VII Forum Edukacji Dorosłych

Jak uczą się dorośli – VII Forum Edukacji Dorosłych

19 listopada 2022 Wyłączono przez redakcja

Rewolucje w umiejętnościach, społeczności uczące się, kreatywność i kultura oraz edukacja młodych dorosłych to główne bloki tematyczne VII Forum Edukacji Dorosłych, dorocznego spotkania społeczności EPALE, które odbyło się w dniach 15-16 listopada w formie hybrydowej. Ale działo się o wiele więcej!

EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie jest inicjatywą Unii Europejskiej, finansowaną ze środków programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, która skupia ekspertów z dziedziny edukacji dorosłych, w tym między innymi: edukatorów, trenerów, doradców zawodowych, badaczy oraz decydentów.

Najprościej mówiąc EPALE jest miejscem, w którym można podzielić się własnym doświadczeniem z szerokim gronem odbiorców, pochwalić się projektem czy wypracowaną metodą, publikować swoje teksty, nawiązywać współpracę. Społeczność liczy już ponad 120 tysięcy edukatorów w całej Europie, w tym w Polsce ponad 10 tysięcy użytkowników i liczba ta stale rośnie.

A z pewnością sprzyjają temu między innymi takie wydarzenia jak VII Forum Edukacji Dorosłych, organizowane przez Krajowe Biuro EPALE działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Forum było rzeczywiście konferencją „szytą na miarę”, zgodną z oczekiwaniami uczestników, którzy już wiosną wypełnili krótką ankietę, wskazując zarówno tematy, które chcieliby, aby zostały na Forum poruszone, jak i kwestie organizacyjne.

W ciągu dwóch dni profesjonaliści zajmujący się edukacją dorosłych, w entuzjastycznej wręcz atmosferze, mieli możliwość udziału w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach.

I tak, we wtorek poznawali m.in. metody uczenia osób dorosłych z wykorzystaniem najnowszych technologii czy tajniki projektowania szkoleń zorientowanych na człowieka. Zaprezentowany został także najnowszy raport dotyczący tego, jak uczą się dorośli Polacy. Z kolei debata z przedstawicielami organizacji pozarządowych pokazała, jak wygląda edukacja w społecznościach lokalnych, włączanie seniorów oraz współpraca między pokoleniami, jak w działania edukacyjne włączane są osoby zagrożone wykluczeniem.

Środa poświęcona była obszarowi kreatywności i kultury oraz edukacji młodych dorosłych. Uczestnicy Forum usłyszeli m.in. o podejściu do edukacji językowej w muzeum, o rozwoju w Polsce usług społecznych, o tym, czy być, czy nie być kreatywnym, a także, jak uczyć się na własnych błędach i porażki przekuć w sukces.

Każdego dnia odbywały się także warsztaty stacjonarne. Dotyczyły np. projektowania edukacyjnych gier miejskich, myślenia wizualnego czy pracy w grupach międzypokoleniowych.

VII Forum Edukacji Dorosłych uroczyście otworzyła dr Monika Poboży, członek zarządu FRSE, która szczególną uwagę poświęciła platformie EPALE, podkreślając jej olbrzymie możliwości i znaczenie.

„To państwo tworzycie tę społeczność, opisując swoje doświadczenia, prezentując rozwiązania, nowe metody, dyskutując, ucząc się od siebie nawzajem – mówiła dr Poboży, przypominając, że społeczność EPALE stale się powiększa, a polscy użytkownicy tej platformy to najbardziej zaangażowani i aktywni uczestnicy. – Dlatego bardzo nam zależy, jest to naszą ambicją, żeby platformę EPALE znali wszyscy, którzy w Polsce zajmują się edukacją dorosłych” – zaakcentowała dr Poboży.

Wszystkie sesje plenarne VII Forum tłumaczone były na Polski Język Migowy. W dyskusjach mogli brać udział internauci; korzystając z dostępnego czatu mieli możliwość komentowania przebiegu spotkań, a także opiniowania każdego z wystąpień. Warto podkreślić, że ewaluacja – znana już uczestnikom poprzednich forów – była ważną częścią tegorocznego wydarzenia. Nie tylko jako narzędzie do zbierania informacji zwrotnej, ale też sama w sobie – jako źródło inspiracji.

VII Forum Edukacji Dorosłych odbyło się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na platformie EPALE: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/edukacja-doroslych-w-pigulce-relacja-z-vii-forum-edukacji-doroslych

Źródło informacji: Epale

Źródło informacji: Epale

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest