Deklaracja Rodzinna PZU

Deklaracja Rodzinna PZU

25 kwietnia 2015 Wyłączono przez redakcja

PZUPrezes Zarządu PZU SA Andrzej Klesyk podpisał Deklarację Rodzinną PZU. To pierwszy w polskim biznesie dokument, który tak dobitnie podkreśla, że dla pracodawcy powinny się liczyć również wartości rodzinne, prywatne w życiu jego pracowników. – Nikt z nas nie składa się tylko z części zawodowej czy prywatnej. Jeśli pracownik ma czuć się spełniony zawodowo i rodzinnie, to bardzo ważne, by pracodawca szanował ludzką integralność. Ten wymóg szacunku nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza wtedy, gdy firma przechodzi widoczne przeobrażenia – podkreślają twórcy deklaracji.

IMG_9997Deklaracja Rodzinna stała się ważnym elementem filozofii działania Grupy PZU. – Zależy nam na tym, aby ludzie tworzący społeczność PZU wiedzieli, że są dla firmy ważni nie tylko jako osoby pełniące obowiązki zawodowe w naszej firmie. Cenimy i dostrzegamy także ich inne role społeczne. Są przecież rodzicami, dziećmi, dziadkami. Pracując, wciąż pielęgnują swoje pasje, odnoszą prywatne sukcesy. Życie jest zbyt ważne, aby dzielić je sztucznie na to, co przed drzwiami biura i za nimi – podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Fundacji PZU. Fundacja w tym roku rozpoczęła strategiczny projekt Wolontariatu Rodzinnego PZU.

IMG_6313Zasadniczą część dokumentu stanowią deklaracje: promowania modelu życia opartego na harmonii pomiędzy ambicjami zawodowymi człowieka, jego wartościami rodzinnymi i wrażliwością wobec otoczenia; przeobrażania rzeczywistości biznesowej w ten sposób, aby na zawsze pozostała terenem maksymalnej ochrony godności i podmiotowości człowieka; przyczyniania się do tego, aby wartości rodzinne oraz potencjał twórczy, który generuje rodzina, stały się kluczowym elementem budowania więzi społecznych i rozwoju ekonomicznego kraju; stworzenia dostępnego dla innych standardu społecznego zaangażowania firm; uczynienia Deklaracji Rodzinnej PZU bezpośrednią inspiracją do stworzenia Deklaracji Rodzinnej Biznesu.

Deklaracja do pobrania

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest