Wspólnie dla rozwoju metropolii

24 października 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

p1070213Panel ekspercki pn. „Chorzów w metropolii. Perspektywa Rozwoju Miasta” odbył się w poniedziałek, 24 października, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent miasta Andrzej Kotala, socjolog i politolog dr hab. Robert Pyka, a także posłanka Monika Rosa.

Podczas panelu poruszone były tematy związane m.in. z „Metropolią Silesia”. 27 września rząd przyjął projekt ustawy metropolitarnej, dzięki której utworzeniu najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii.

– Jak wszyscy zauważamy, miasta nieustannie się zmieniają. Tak samo jak ich mieszkańcy i ich potrzeby. Wyzwania, które stoją obecnie przed ośrodkami miejskimi, również na Śląsku, związane są m.in. z depopulacją, czyli opuszczaniem miast przez ludzi młodych i prężnych. To także kwestia transportu publicznego. Tych wyzwań jest oczywiście dużo więcej, ale jestem przekonana, że wiele problemów można rozwiązać dzięki wprowadzeniu w życie ustawy metropolitalnej – przekonywała Monika Rosa, posłanka .Nowoczesnej.

– W tej chwili w całej Europie trwa wyścig, w którym musimy uczestniczyć. Na jakiej pozycji jesteśmy w tym wyścigu? No, cóż… Na pewno staramy się, ale chyba nie do końca nam wychodzi. O ustawie metropolitalnej mówi się już od wielu lat, ale niestety nadal nie została ona przyjęta. Mogłoby się wydawać, że na wszystko mamy czas, ale świat nam ucieka i obawiam się, że przez opieszałość, pewne szanse mogą zostać zaprzepaszczone – mówił dr hab. Robert Pyka.

O współpracy między miastami wchodzącymi w skład metropolii mówił prezydent Chorzowa. – Konkurują ze sobą miasta i prezydenci. Konkurują o pozyskanie inwestorów, o organizację ważnych imprez itp., ale nie wynika z tego wiele dobrego. Ustawa metropolitalna daje taką możliwość, że cele będą osiągane wspólnymi siłami. Wspólnie powinniśmy promować region, tworzyć ofertę kulturalną, edukacyjną. sportową, rekreacyjną czy biznesową – zaznaczał Andrzej Kotala.

– Istnieją trzy modele zarządzania obszarami metropolitalnymi. Pierwszy zakłada, że im więcej konkurencji, tym lepiej. W naszym przypadku, jak wynika z doświadczeń, ta droga się nie sprawdza. Modelem przez wielu uznawanym za idealny, który we Francji usiłuje się wprowadzić od 60 lat, co z resztą nadal w pełni się nie udało, zakłada że miasta w sposób naturalny powinny ze sobą współpracować. Ten model z powodzeniem mógłby być realizowany poprzez GZM – przekonywał dr hab. Robert Pyka.

– Trzeci model zakłada stworzenie rządu metropolitalnego. W naszym życiu dużą rolę odgrywają instytucje, to jest głęboko zakorzenione, więc to naturalny wybór. Powinniśmy wspólnie promować się na zewnątrz i mówić jednym głosem. To w moim przekonaniu powinno przynieść wymierne korzyści – dodawał dr hab. Robert Pyka.

Prezydent Chorzowa również podejmował temat roli GZW w konurbacji śląskiej. – W tej chwili GZW, w którego skład wchodzi 14 miast, sprawdza się w zakresie realizowania wspólnych projektów kulturalnych, ale oprócz tego, prawdę mówiąc niewiele się dzieje. W mojej opinii GZW powinien już przejąć część zadań od gmin. Tego jednak wciąż nie zrobiono – zaznaczał.

– W tych miejscach gdzie gromadzą się ludzie kreatywni, tworzą się źródła rozwoju. W socjologii nazywamy to zjawisko terytorializacją rozwoju. Te państwa, które zrozumiały już, że rozwoju nie można generować odgórnie, tylko że należy to robić począwszy od obszarów miejskich, gdzie ten potencjał jest nagromadzony, próbują na tych obszarach się oprzeć. Im więcej dostarczymy im narzędzi, tym lepiej będą się rozwijać, z korzyścią dla całego państwa – mówił dr hab. Robert Pyka.

Podczas poniedziałkowego panelu zainaugurowano także działalność chorzowskiego koła .Nowoczesnej. Jego przewodniczący, Mariusz Ogłoziński, apelował do mieszkańców naszego miasta o podjęcie współpracy na rzecz rozwoju Chorzowa. Przedstawiony został także zarząd koła. W jego skład – oprócz Mariusza Ogłozińskiego – wchodzą: Mariusz Jankowski (z-ca przewodniczącego), Adam Desol (skarbnik), Rafał Jasiński (sekretarz) oraz Anna Osadnik i Bartłomiej Czaja (członkowie zarządu).

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest