Umowa na wystawę stałą w Muzeum Hutnictwa – podpisana!

Umowa na wystawę stałą w Muzeum Hutnictwa – podpisana!

3 lutego 2021 Wyłączono przez redakcja

„Królestwo żelaza” w Chorzowie. Znamy wykonawcę wystawy stałej w Muzeum Hutnictwa!

W Urzędzie Miasta podpisano umowę z wykonawcą wystawy stałej tworzonego w Chorzowie Muzeum Hutnictwa. Za wykonanie głównego szlaku zwiedzania placówki odpowiadać będzie firma A+V z Wrocławia. Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt utworzenia wystawy wyniesie niemal 2,7 miliona złotych.

– Wystawa stała to serce Muzeum. To opowieść o hutnictwie, o Chorzowie jak i o Śląsku przez pryzmat tego przemysłu i o mieszkańcach Chorzowa, którzy żyli w czasach, kiedy huty były ważnym miejscem pracy. Dzisiaj zaczynamy ostatni etap związany z powstanie Muzeum Hutnictwa. Przez najbliższe pół roku trwać będzie intensywna realizacja, zarówno w zakresie treści, jak i formy wystawy – mówi Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta

Prace przygotowawcze związane z gromadzeniem obiektów, jak i treści prowadził już przez cały ubiegły rok zespół Muzeum Hutnictwa. Powstająca wystawa nośić będzie tytuł, „Królestwo Żelaza”. Ma to oczywiście związek z dziedzictwem Chorzowa jako hutniczego miasta, a słowo „królestwo” odnosi się do byłej nazwy Huty, która kiedyś, jak i cała miejscowość nosiła nazwę Huty Królewskiej. Budowa Muzeum Hutnictwa zakończyła się pod koniec grudnia 2020 roku. Teraz trwają przygotowania do aranżacji wystawy stałej.

Jak sam podkreśla Prezes Firmy A + V – Jarosław Kołcun – czas realizacji jest krótki przy takim przedsięwzięciu, dlatego ten pierwszy etap będzie bardzo istotny, pierwszy etap planowania i realizacji inwestycji wraz z wykonaniem całej wystawy stałej , na którą składa się scenografia budowy ,urządzenia instalacji multimedialnej, cała infrastruktura elektryczna, teletechniczna i treści, które będą ją wypełniać.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno kwestie technologiczne omawiane za pomocą zgromadzonych eksponatów, w tym wielkogabarytowych, jak i codzienność pracy i życia w hutniczych rodzinach.

– Mamy tutaj punkt styku pomiędzy osobami technicznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie rozwiązań multimedialnych, a osobami humanistycznymi czyli samymi muzealnikami to jest element komunikacji ,który jest zawsze bardzo trudny ,natomiast mamy doświadczenie w realizacji tego typu wystaw – podkreśla kierownik techniczno-handlowy Kamil Wołczyński – Firma A + V

Tak pomyślana wystawa podzielona będzie na dwie zasadnicze części – „strefę pracy” oraz „strefę życia”.

Będzie to pierwsza wystawa poświęcona hutnictwu i stali w sensie przemysłowym. Po drugie jest to wystawa, w której ważna rolę odgrywa aspekt społeczny, ponieważ trzon narracji tworzą wspomnienia 21 byłych pracowników i pracownic, nie tylko chorzowskich hut, które zarejestrowaliśmy podczas projektu „Mów mi huto” – mówi Adam Kowalski – Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji).

Przed muzealnikami jeszcze wyposażenie wnętrza i przenosiny do nowej siedziby. Otwarcie muzeum planowane jest na ostatni kwartał tego roku.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest